Ubuntu 9.04 ShipIt

ຂຽນເມື່ອ April 19, 2009, ໃນຫມວດ ຂອງແປກ, ເທັກໂນໂລຢີ.

Ubuntu 9.04 RC ອອກແລ້ວ ແລະພ້ອມສຳລັບການຈັດສົ່ງຟຣີຮອດບ້ານ ສັ່ງໄປແລ້ວ 3 ແຜ່ນ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນໄວວັນ 😀

https://shipit.ubuntu.com/

Tags: , ,

ມີຄົນຂຽນຄຳເຫັນ ໑ ຄົນ to "Ubuntu 9.04 ShipIt"

gravatar

au8ust  on May 14, 2009

ແມ່ມມມມ ມາຮອດແລ້ວ 3 ແຜ່ນ ງາມອ່ອຍຍຍ

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code