ການຕິດຕັ້ງ ncdu ໃນ CentOS

Posted on August 16, 2018, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ເຄີຍຂຽນກ່ຽວກັບ NCDU ໄປແບບສັ້ນໆດົນມາແລ້ວ ຫຼ້າສຸດຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ແຕ່ໃຊ້ຄຳສັ່ງ yum install ncdu ແລ້ວມັນບໍ່ມາ ກໍເລີຍຕ້ອງໄປໂຫຼດມາຄອມພາຍແລ້ວຕິດຕັ້ງເອງ ກໍເລີຍເປັນທີ່ມາຂອງໂພສນີ້ເພື່ອກັນລືມໃນອະນາຄົດ

ວິທີຕິດຕັ້ງກໍບໍ່ຍາກ

  1. ເຂົ້າໄປ https://dev.yorhel.nl/ncdu ແລ້ວເລືອກເວີຊັນຫຼ້າສຸດ ຕອນນີ້ແມ່ນ 1.13 ເຊິ່ງ URL ແມ່ນ https://dev.yorhel.nl/download/ncdu-1.13.tar.gz
  2. ຢູ່ Terminal ຂອງເຮົາ ໃຫ້ເຂົ້າໄປ /root ແລ້ວພິມ wget http://dev.yorhel.nl/download/ncdu-1.13.tar.gz
  3. ຈາກນັ້ນກໍແຕກໄຟລ໌ດ້ວຍຄຳສັ່ງ tar -xzvf ncdu-1.13.tar.gz
  4. ເຂົ້າໄປໂຟນເດີທີ່ແຕກໄຟລ໌ໄວ້ມື້ກີ້ກໍຄື ncdu-1.13 ແລ້ວພິມຄຳສັ່ງ ./configure –prefix=/usr
  5. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນພິມ make && make install ເພື່ອຄອມພາຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ

ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍສາມາດພິມຄຳສັ່ງ ncdu ເພື່ອກວດສອບການໃຊ້ດິສກ໌ໄດ້ແລ້ວ

ບລັອກອີເມວໃນ WHM ແລະ ລຶບອີເມວໃນຄິວ EXIM

Posted on December 16, 2017, under ລິນຸກ.

ພົບບັນຫາມີໂດເມນໜຶ່ງໃນ PunlaoHosting ທີ່ສົ່ງອີເມວສະແປມຊົ່ວໂມງລະຫຼາຍໆ ສະບັບ ໜ້າຈະມີບັນຫາກັບ script ທີ່ໃຊ້ ແຕ່ເຈົ້າຂອງເວັບບໍ່ຫວ່າງແກ້ ກໍເລີຍຕ້ອງບລັອກກ່ອນ ເລີຍລອງເຮັດຕາມວິທີນີ້

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຕ້ອງລຶບອີເມວທີ່ຄ້າງໃນຄິວລະບົບຂອງ EXIM ດ້ວຍວິທີນີ້

ເບິ່ງຈຳນວນອີເມວທີ່ຄ້າງຢູ່

exim -bp | grep -c frozen

ລຶບອີເມວທີ່ຄ້າງດ້ວຍຄຳສັ່ງ

exim -bpr | grep frozen | awk {‘print $3’} | xargs exim -Mrm

ຈາກນັ້ນກວດສອບວ່າຈຳນວນຫຼຸດລົງບໍ່ດ້ວຍຄຳສັ່ງ

exim -bp | grep -c frozen

ຕົບທ້າຍດ້ວຍການຣີສະຕາດ EXIM

service exim restart

ກວດສອບການໃຊ້ດິສກ໌ໃນ Linux ດ້ວຍ ncdu

Posted on September 25, 2016, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ວ່າຊິຂຽນດົນແລ້ວ ຈົນລືມແລ້ວລືມອີກແລ້ວກໍລືມແລ້ວລືມອີກ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຂຽນ

ປົກກະຕິຈະກວດສອບບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນ Linux ດ້ວຍຄຳສັ່ງ df -h ແຕ່ວ່າມັນກວດເບິ່ງໄດ້ແຕ່ປະມານໜຶ່ງ ຊິກວດໃຫ້ເລິກ ໃຫ້ລະອຽດ ກໍຕ້ອງຂຽນພາຣາມິເຕີຊັບຊ້ອນ ແລ້ວກໍຊ້າ ກໍເລີຍໄປຊອກໆ ຈົນຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືອັນໜຶ່ງກໍຄື ncdu ສາມາດດາວໂຫລດຈາກ yum ໄດ້ເລີຍຫາກໃຊ້ CentOS

ວິທີໃຊ້ກໍງ່າຍຫຼາຍ ມີແຕ່ພິມ ncdu ແລ້ວລະບົບກໍຈະກວດສອບໄຟລ໌ທັງໝົດໃນດິສກ໌ພ້ອມກັບເຮັດຕາຕະລາງໃຫ້ເຮົາເບິ່ງ ສະດວກດີ

ແກ້ບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນກໍລະນີເຊີບເວີຖືກໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີເວັບໄຊອື່ນ

Posted on October 2, 2015, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຕາມທີ່ຂຽນໄປໂພສກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າເຊີບເວີມີບັນຫາຖືກໃຊ້ໂຈມຕີເວັບໄຊອື່ນ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງແກ້ໄຂ ໂດຍໃນລິນຸກຈະມີຫຼາຍໆ ຄຳສັ່ງທີ່ໃຫ້ເຮົາສາມາດຊອກຫາຕົ້ນຕໍໄດ້

ການໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ທາງຜູ່ເສຍຫາຍໄດ້ແຈ້ງມາວ່າມີການໃຊ້ເຊີບເວີເຮົາພະຍາຍາມ bruteforce ໄປ wp-login.php ຂອງເວັບໄຊເຂົາເຈົ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກທີ່ກວດສອບດ້ວຍ clamscan ແລ້ວກໍບໍ່ພົບວ່າເວັບໄຊໃດຂອງເຮົາມີບັນຫາໄວຣັສທີ່ໜ້າສົງໃສ ຈຶ່ງຕ້ອງກວດສອບຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບດ້ວຍຄຳສັ່ງ tcpdump

(more…)

tmux ສຳລັບການເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ໄປເມື່ອອກຈາກ session

Posted on October 2, 2015, under ລິນຸກ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ມີບັນຫານຶ່ງເວລາເຊື່ອມຕໍ່ ssh ແມ່ນຖ້າເຮົາອອກຈາກ session ແລ້ວຄຳສັ່ງກໍຈະຫຼຸດ ຫຼືບໍ່ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ຫຼຸດກໍມັກຈະຖືກຕັດໂດຍ hangup signal ຂອງລະບົບ ກໍເລີຍໄປຊອກຫາວິທີມາ ປາກົດວ່າມີຫຼາຍໂປຣແກຣມທີ່ຊ່ວຍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ screen, nohup ແລ້ວກໍ tmux ໂດຍໂຕ tmux ເປັນໂຕທີ່ມີຄົນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຫຼາຍ

ວິທີການກໍບໍ່ຍາກ ສາມາດໂຫຼດມາໄດ້ຈາກ tmux.github.io ຫຼື yum install tmux ຈາກລະບົບເລີຍກໍໄດ້ຖ້າມີ repo ຢູ່ແລ້ວ

ສຳລັບວິທີໃຊ້ກໍງ່າຍໆ ເລີຍ ຈະມີຄຳສັ່ງຢູ່ບໍ່ເທົ່າໃດຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ກໍຄື

  • tmux — ເປີດໃຊ້ tmux ໂດຍໂປຣແກຣມຈະສ້າງ session ຂຶ້ນມາເອງເລີຍ ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນ tmux ແລ້ວຫາກຕ້ອງການອອກ ໃຫ້ກົດ Ctrl + B ຈາກນັ້ນກົດ D ກໍຈະອອກມາ
  • tmux ls — ຫຼັງຈາກອອກມາຈາກ tmux ແລ້ວເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ວ່າຕອນນີ້ມີຈັກ session ໃນ tmux ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງນີ້ ຈະເຫັນເປັນລາຍຊື່ອອກມາ
  • tmux kill-session -t — ຫາກວ່າເຮົາຕ້ອງການລຶບ session ໃດນຶ່ງ ໃຫ້ເຮົາພິມ ​tmux kill-session -t ຕາມດ້ວຍໝາຍເລກຂອງ session ເຊັ່ນ tmux kill-session -t 0 ກໍຈະເປັນການລຶບ session 0 ອອກໄປຈາກລະບົບ
  • tmux attach — ຫາກເຮົາຕ້ອງການກັບເຂົ້າໄປໃຊ້ session ໃດນຶ່ງທີ່ສ້າງປະໄວ້ ກໍໃຫ້ພິມ tmux attach ຈາກນັ້ນ tmux ຈະພາເຮົາກັບໄປ session ທີ່ເປີດໄວ້
  • tmux attach -t session_name — ຫາກເຮົາມີຫຼາຍ session ເປີດໄວ້ ແລະຕ້ອງການກັບເຂົ້າໄປໂຕໃດນຶ່ງເຈາະຈົງ ກໍພິມ tmux attach -t ຕາມດ້ວຍຊື່ ຫຼືໝາຍເລກຂອງ session

ຄຳສັ່ງອື່ນໆ ເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກ http://www.dayid.org/os/notes/tm.html

ວິທີເບິ່ງໂຟນເດີແລະໄຟລ໌ທີ່ໃຊ້ເນື້ອທີ່ຫຼາຍສຸດໃນ Linux

Posted on October 23, 2014, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພິມໄວ້ກັນລືມ

du -sh ./*

 

ສັ້ນເນາະ -_-

ຕັ້ງຄ່າ iptables ໃຫ້ບລັອກ connection ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາ

Posted on August 12, 2011, under ລິນຸກ.

ພໍດີກວດເບິ່ງ watchlog ແລ້ວສັງເກດເຫັນມີພຶດຕິກຳ login ແປກໆ ຈາກ IP ຕ່າງໆ ບາງ IP ກໍພະຍາຍາມລັອກອິນເຖິງ 444 ຄັ້ງ (ເຊິ່ງກໍບໍ່ຜ່ານ) ກໍເລີຍຫາທາງບລັອກໄວ້ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໃຊ້ວິທີໃດ ໄປຊອກເຫັນວິທີນຶ່ງມາ

iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -m state –state NEW –dport 22 -m recent –update –seconds 3600 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -m state –state NEW –dport 22 -m recent –set -j ACCEPT

ວິທີນີ້ຈະ drop IP ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາໃໝ່ໃນໄລຍະເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ກໍໃຊ້ໆ ໄປກ່ອນລະກັນ

ຄຳສັ່ງລຶບທຸກໄຟລ໌ທີ່ມີນາມສະກຸນຕາມຕ້ອງການໃນ Linux

Posted on April 24, 2011, under ລິນຸກ.

ໄລຍະນີ້ກຳລັງປັບປຸງພັນລາວ໓ ກໍເລີຍພົບບັນຫາ harddisk ໃກ້ເຕັມ ເພາະວ່າພັນລາວ໒ ບໍ່ໄດ້ລຶບອອກ ພາລະກິດທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍຄື ລຶບໄຟລ໌ mp3 ເກົ່າໃນພັນລາວ໒ ອອກ ເພາະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ບັນຫາກໍຄື ມັນມີຫຼາຍໄຟລ໌ປົນໆ ກັນ ໄຟລ໌ mp3 ກັບໄຟລ໌ jpg ຢູ່ໃນໂຟນເດີດຽວກັນ ຈຶ່ງຕ້ອງຫາວິທີລຶບສະເພາະ mp3 ຜ່ານ command line ໂດຍມີວິທີດັ່ງນີ້

ພິມ find /path/to/folder/ -name ‘*.mp3′ -exec rm ‘{}’ +

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍຮຽບຮ້ອຍ ບ່ອນ /path/to/folder/ ແມ່ນແກ້ເປັນ path ທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາແລະລຶບ ສ່ວນ .mp3 ກໍສາມາດເລືອກເປັນ extension ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ງ່າຍໆ ເນາະ.

ວິທີປ່ຽນນາມສະກຸນໄຟລ໌ໃນ Linux ເທື່ອລະຫຼາຍໆ

Posted on April 17, 2010, under ລິນຸກ.

ໄປເຫັນວິທີເຮັດມາຈາກກະທູ້ນຶ່ງໃນ Unix.com ໃຊ້ງ່າຍດີ

ອັນທີ່ຈິງມັນມີວິທີແບບງ່າຍໆ ແມ່ນ ພິມ  for x in *.old; do mv “$x” “${x%.old}.new“; done ບ່ອນ old ແມ່ນນາມສະກຸນເກົ່າ ແລ້ວກໍ new ແມ່ນນາມສະກຸນໃໝ່ ແຕ່ບັນຫາແມ່ນ ມັນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໄຟລ໌ໃນ directory ທີ່ກຳລັງເປີດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນພວກໄຟລ໌ທີ່ຢູ່ໃນໂຟນເດີຍ່ອຍໄດ້.

ວິທີທີສອງ ສາມາດປ່ຽນໄດ້ທັງໃນໂຟນເດີຍ່ອຍນຳ:

ທຳອິດ ຊອກຫາໄຟລ໌ກ່ອນ ພິມ find . -type f -name “*.ext ບ່ອນ ext ແມ່ນນາມສະກຸນທີ່ຈະຊອກ

ທົດລອງໃຫ້ປ່ຽນຊື່ ພິມ find . -type f -name “*.ext” | xargs -i  echo  ‘{}’ ‘{}’_disable ບ່ອນ ext ແມ່ນນາມສະກຸນ ສ່ວນ _disable ເປັນຊື່ທີ່ຈະຂຽນຕໍ່ຈາກນາມສະກຸນເກົ່າ

ຖ້າເບິ່ງແລ້ວທຸກຢ່າງລົງໂຕ ກໍຈັດການພິມ find . -type f -name “*.ext” | xargs -t -i  mv   ‘{}’ ‘{}’_disable ກໍເປັນອັນຈົບພິທີ

cronjob ແບບນິນນີ່

Posted on July 1, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພັນລາວເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບ linux ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທັກນິກເລັກ ໆ ນ້ອຍ ໆ ເຊັ່ນຄຳສັ່ງຕ່າງ ໆ ຕັ້ງແຕ່ ls, chown, nano, vi, mv ໄປຈົນຮອດ rm -rf / ກໍເຮັດມາແລ້ວ (ອັນສຸດທ້າຍຫຼົງເຮັດສອງເທື່ອ) ນອກນັ້ນກໍມີເລື່ອງອື່ນ ໆ ນຳ ແຕ່ມີເລື່ອງນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ມັນເລີຍຄື cron

cron ຫຼື cronjob ເປັນການຕັ້ງເວລາໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກໃດນຶ່ງລ່ວງໜ້າ ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຈະໃຫ້ເຮັດທຸກຈັກນາທີ ຈັກຊົ່ວໂມງ ຈັກມື້ ຈັກອາທິດ ສະເພາະມື້ໃດ ກໍວ່າກັນໄປ ມື້ນີ້ມາຈົດໄວ້ກັນລືມ ວິທີສັ່ງ restart httpd ແບບງ່າຍ ໆ ພຽງສ້າງ txt ໄວ້ ໂດຍລະບຸເປັນຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:
MAILTO=YOUR@EMAIL.TLD
* * * * * /sbin/service httpd restart

ໃນ MAILTO ນັ້ນລະບຸເປັນເມລທີ່ຈະໃຫ້ລະບົບສົ່ງເຕືອນເວລາປະຕິບັດງານ ແລະໃນສ່ວນຂອງດອກນັ້ນ ຂໍກັອບມາຈາກ Wikipedia ມີຄວາມໝາຍວ່າ…

ສົມມຸດໃຊ້ 30 * * * * /sbin/service httpd restart ກໍແປວ່າ ໃຫ້ restart ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ /sbin/service httpd restart ໃນທຸກ 30 ນາທີ

ຫຼັງຈາກຂຽນ txt ແລ້ວ ໆ ກໍສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ໂດຍພິມ crontab /path/to/file.txt ເວລາຕ້ອງການເບິ່ງວ່າຕອນນີ້ໃຊ້ໄຟລ໌ໃດແດ່ ພິມ crontab -l ເວລາຍົກເລີກ ພິມ crontab -r ເທົ່ານັ້ນເອງ

ແຕ່ຄວາມຈິງ cron ມີຄວາມສາມາດສາລະພັດແລ້ວແຕ່ນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຕອນນີ້ໃຊ້ເທົ່ານີ້ໄປກ່ອນ ຈົບຂ່າວ.