Ubuntu 9.04 ShipIt

Posted on April 19, 2009, under ຂອງແປກ, ເທັກໂນໂລຢີ.

Ubuntu 9.04 RC ອອກແລ້ວ ແລະພ້ອມສຳລັບການຈັດສົ່ງຟຣີຮອດບ້ານ ສັ່ງໄປແລ້ວ 3 ແຜ່ນ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນໄວວັນ 😀

https://shipit.ubuntu.com/