half-a-year check

Posted on June 6, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

google adsense check

DHL

Posted on December 8, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຫຼັງຈາກທີ່ check ງວດກ່ອນໜ້ານີ້ (ອ່ານຕອນທີ່ແລ້ວ) ກໍ່ເປັນອັນວ່າຕ້ອງໃຫ້ສົ່ງມາແບບ Express delivery ແທນ ເສຍຄ່າທຳນຽມໃນການສົ່ງ $28 ທາງ AdSense ລະບຸວ່າຈະຮອດປະມານວັນທີ່ 5 ຂອງເດືອນຖັດມາ (check issue date ວັນທີ່ 26) ແຕ່ພໍດີວ່າວັນທີ່ 6-7 ແມ່ນວັນເສົາອາທິດ ກໍ່ເລີຍມາຮອດວັນທີ່ 8 ແທນ ຖືວ່າໄວຫຼາຍ

ສົ່ງໂດຍ DHL…

(more…)

ຈົນລືມ… AdSense

Posted on October 27, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ມື້ນີ້ໝູ່ຢູ່ໄປສະນີໂທຫາຕອນສິບໂມງເຊົ້າ ຖາມວ່າ ນິນນີ່ ລະຫັດ error ບລາ ໆໆ ເອີ… ແລ້ວກໍ່ມີຈົດໝາຍສົ່ງມາຫາ ມາຈາກສະວີເດັນ -*- ຟັງແລ້ວງົງ ສະວີເດັນບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜຊິສົ່ງມາເຮັດຫຍັງ ກໍ່ເລີຍວ່າ ດຽວເລີກການຕອນສວາຍລະແວ່ເອົາມາໃຫ້ແດ່ ກໍ່ໂອເຄຕາມນັ້ນ…

(more…)