Bookmarks on 2009-08-31

Posted on August 31, 2009, under ບຸກມາກ.

ສະສົມໄວ້ຈົນຄ້ານອ່ານ ຊິລຶບຖິ້ມກໍເສຍດາຍ ເກັບໄວ້ໃນນີ້ເພື່ອອາດໄດ້ມາຊອກອ່ານອີກດີກວ່າ..

Bookmarks on 2009-01-21

Posted on January 21, 2009, under ບຸກມາກ.

ມີຫຼາຍອັນຢາກອ່ານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານເທື່ອ ກໍ່ເລີຍ bookmark ໄວ້ອີກຮອບ

ການ include ແລະ exclude ໃນ php

Posted on July 26, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພໍດີວ່າ ໄດ້ມີໂອກາດແກ້ໄຂ code ສຳຫລັບດຶງກະທູ້ຫລ້າສຸດໃນ phpBB3 ມາສະແດງນອກ structure ຂອງຕົວ phpBB3 ກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ Googling ໄປເລື້ອຍ ຈົນພົບວ່າ ການຈະ fetch ຂໍ້ມູນໃນ database ມາສະແດງນັ້ນ ນອກຈາກຈະມີການໃຊ້

ແລ້ວ ກໍ່ຍັງສາມາດໃຊ້

ເພື່ອຈະບອກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງ fetch ຈາກບ່ອນນີ້ໄດ້ນຳ

ຕອນທຳອິດຄິດວ່າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນ

ໄປເລື້ອຍ ໆ ແຕ່ບໍ່ເອົາ forum_id ທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການສະແດງ (ຫມາຍຄວາມວ່າໃຫ້ fetch ສະເພາະອັນທີ່ຢາກໄດ້) ແຕ່ວ່າ ໃນຂັ້ນປະຕິບັດແລ້ວ ທິດສະດີນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ການ forum_id != ‘x’ ແທນ

ເທັກນິກນີ້ເປັນທຳມະດາຂອງຄົນຮຽນ php ທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ ແຕ່ບັງເອີນວ່າ ຂພຈ ບໍ່ເຄີຍຮຽນຂຽນ php ມາກ່ອນ ມັນຈຶ່ງເປັນຫຍັງທີ່ຍາກ ແລະໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າຈະເຮັດໄດ້

ຂຽນມາຮອດນີ້ຫາກໍ່ສັງເກດວ່າ ໃນບລັອກກ່ອນຫນ້ານີ້ ເຄີຍຂຽນວິທີ exclude ໄວ້ຄືກັນ

WordPress Mu Recent posts

Posted on June 23, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຈົດໄວ້ກັນລືມ

ວິທີສະແດງ recent posts ໃນຫນ້າທຳອິດ ໃຊ້ code ນີ້

ເບິ່ງແຖວທີ່ ໓໒ ບ່ອນນີ້ກຳຫນົດວ່າໃຫ້ສະແດງສະເພາະບລັອກທີ່ເປັນ public ສ່ວນ mature, spam, deleted ແມ່ນບໍ່ສະແດງ ແລະຍັງສາມາດສັ່ງ exclude ບລັອກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໂດຍໃຊ້ AND blog_id != ‘ໄອດີຂອງບລັອກ’

ປັບແລ້ວລະເອົາໄປໃສ່ໃນ mu-plugins ແລ້ວດຶງມາສະແດງໃນຫນ້າເວັບໂດຍໃຊ້

ກຳຫນົດປະລິມານຕາມນັ້ນໄດ້ເລີຍ