Ubuntu 9.04 ShipIt

Posted on April 19, 2009, under ຂອງແປກ, ເທັກໂນໂລຢີ.

Ubuntu 9.04 RC ອອກແລ້ວ ແລະພ້ອມສຳລັບການຈັດສົ່ງຟຣີຮອດບ້ານ ສັ່ງໄປແລ້ວ 3 ແຜ່ນ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນໄວວັນ 😀

https://shipit.ubuntu.com/

Ubuntu ShipIt (ໃນທີ່ສຸດກໍ່) ມາຮອດແລ້ວ

Posted on May 29, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຮູ້ສຶກວ່າ ຈະຂໍແຜ່ນ Ubuntu ໄປດົນ ດົນ ດົນ ດົນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນມັນຍັງບໍ່ທັນອອກເທື່ອ (Pre-order) ຫນ້າຈະເປັນເກືອບສອງເດືອນແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ມັນກໍ່ມາຮອດມື 🙂 ເປັນແຜ່ນຊີດີຟຣີທີ່ຂໍໄດ້ຈາກ https://shipit.ubuntu.com/ ໃຊ້ເວລາສົ່ງປະມານ 2 – 8 ອາທິດ ຫຼືປະມານສອງເດືອນເປັນຢ່າງຊ້າ ເຂົາຈະສົ່ງມາໃຫ້ຟຣີ ມີແຕ່ຖ້າຮັບເອົາຢູ່ບ້ານ 😀

Ubuntu ShipIt
ຫນ້າຫໍ່

(more…)