ການຂໍ VISA ອາເມລິກາ

Posted on December 24, 2013, under ຊີວິດ.

UPDATE 5 ເມສາ 2014: ຕອນນີ້ວິທີການຂໍ VISA ແຕກຕ່າງໄປແລ້ວ ໂດຍສະເພາະການຈ່າຍເງິນ ແລະນັດໝາຍ ແມ່ນເຮັດຜ່ານເວັບໄຊ ustraveldocs ສຳລັບຜູ່ສົນໃຈ ໃຫ້ໄປທີ່ http://www.ustraveldocs.com/la/index.html ໄດ້ເລີຍ

 

ເຄີຍຂຽນເທື່ອນຶ່ງແລ້ວໃນ ປະສົບການໄປສຳພາດ VISA USA ແຕ່ມັນບໍ່ຄ່ອຍລະອຽດ ບາງຄົນອ່ານແລ້ວອາດຈະງົງ ກໍເລີຍຂຽນໃໝ່ ເພາະຮອບນີ້ໄປຂໍຮອບທີ 3 ແລ້ວ (ເພິ່ນກໍບໍ່ອະນຸມັດ long-term VISA ໃຫ້ຈັກເທື່ອ ໃຫ້ແຕ່ 3 ເດືອນຕະຫຼອດ ໄດ້ໄປຂໍໃຫມ່ປະຈຳ)

ຂັ້ນຕອນການຂໍ VISA ຈະມີ 3 ສ່ວນ:

  1. ການຂຽນແບບຟອມ
  2. ການສຳພາດ
  3. ການໄປຮັບ VISA (ໃນກໍລະນີທີ່ຜ່ານ)

ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າເຮັດແນວໃດແດ່

(more…)