Archive for 'ເທັກໂນໂລຢີ'

ລາຍຊື່ໂປຣແກຣມໃນ S5830 ຕອນນີ້

Posted on December 12, 2011, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພໍດີຊິອັບຣອມໃໝ່ ກໍເລີຍມາຈົດປະໄວ້ວ່າໃຊ້ຫຍັງແດ່

 • Adobe Reader
 • Barcode Scanner
 • Business Calendar
 • ConvertPad
 • CWM
 • Dolphin Browser HD
 • eBay
 • Emulator ROMs
 • Facebook
 • File Expert
 • FlightBoard
 • Foursquare
 • GPS Tracker
 • How to Tie a Tie
 • Hybrid Stopwatch
 • InkPad
 • Kitchen Timer
 • Memory Trainer
 • Nesoid
 • Photoshop
 • Pixlr-o-matic
 • RealCalc
 • Root Explorer
 • Shazam
 • Sketch n Draw
 • Skype
 • SMS Backup & Restore
 • Tiger NES
 • Titanium Backup
 • Torch
 • TubeMate
 • Twitter
 • UlysseSpeed
 • Wifi Analyzer

ca=45 driver

Posted on January 15, 2011, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ໄປຊື້ສາຍ Data cable ຂອງ Nokia ລຸ້ນເກົ່າມາໃຊ້ກັບ Nokia 6030 ທຳອິດເຂົາສົ່ງແຜ່ນ Driver ມາໃຫ້ຜິດ ບາດນັ້ນໄດ້ໂຫລດເອົາ ກໍເລີຍລົງໄວ້ຊະ ເພື່ອອາດຈະໄດ້ໃຊ້ອີກ.

USB-to-Serial Device http://www.duckload.com/download/2176389/ca_45.rar

ໄຟລ໌ສຳຄັນແມ່ນ ser2pl.sys

ໃຊ້ໄດ້ກັບ Windows 98/ME, 2000, ແລ້ວກໍ XP

ສ່ວນ Vista ບໍ່ໄດ້ລອງ ລອງແຕ່ກັບ 7 64-bit ມັນບໍ່ໄດ້ =(

Chrome Features

Posted on December 14, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ໃຊ້ WPA2!!!

Posted on October 4, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ດັ່ງທີ່ຮູ້ໆ ກັນວ່າ WPA ນັ້ນເປັນການເຂົ້າລະຫັດທີ່ບໍ່ປອດໄພອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມີລາຍການ ແລະບົດຄວາມກ່ຽວກັບການ hack ອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຂົ້າລະຫັດແບບ WPA ນັ້ນຂາດປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມປອດໄພໄປໃນທີ່ສຸດ.

ສຳລັບ Router ທີ່ໃຊ້ຢູ່ບ້ານແມ່ນ Netgear DG834GT ເຊິ່ງເປັນ ADSL Modem + Router + Wireless Access point ໃນໂຕ ໂດຍຕອນທຳອິດສາມາດລະບຸ Security Options ໄດ້ພຽງ WEP, WPA ແລະ WPA-802.1x ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມບັງເອີນ ມື້ນີ້ໄດ້ອ່ານບລັອກຂອງ @sikachu ເລື່ອງ Upstream margin ຕິດລົບ ກໍເລີຍພະຍາຍາມຫາທາງກວດສອບ Upstream margin ໃນ router ທີ່ໃຊ້ ປາກົດວ່າຊອກບໍ່ເຫັນຈັກເທື່ອ, ຈຶ່ງໄດ້ໄປເວັບໄຊຂອງ netgear ເພື່ອກວດສອບ ແລະພົບວ່າ ມີ firmware ໃໝ່ຂອງ router ລຸ້ນທີ່ໃຊ້ຢູ່ນຳ.

ຫຼັງຈາກອ່ານ changelog ແລ້ວ ພົບວ່າຫຍໍ້ໜ້າສຸດທ້າຍລະບຸເລື່ອງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນສຸດໆ ນຳ ນັ້ນຄື:

Added support for Wi-Fi Protected Access Version 2 (WPA2) wireless encryption, which is a more powerful encryption method than WPA and which utilizes the Advanced Encryption Standard (AES) block cipher (WPA uses the RC4 stream cipher). To invoke this feature go to Security Options on the Wireless Settings page.

ເມື່ອຮູ້ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຈັດການດາວໂຫຼດມາແລ້ວອັບເກຣດຊະ ຕອນນີ້ກໍເລີຍເປັນອັນວ່າໄດ້ໃຊ້ WPA2 ສົມໃຈຢາກ 😀

ອັນທີ່ຈິງກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼາຍເດືອນ ເຄີຍພະຍາຍາມຫາທາງໃຊ້ WPA2 ເນື່ອງຈາກມີລູກຄ້າບາງຄົນທຳທ່າວ່າຈະໃຊ້ Wireless ຂອງຮ້ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈຶ່ງຄຶດວ່າໃຊ້ WPA2 ດີກວ່າເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແຕ່ຕອນນັ້ນ router ຍັງບໍ່ຮອງຮັບ WPA2 ແລະກໍຍັງບໍ່ມີ firmware ອອກມາ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄປເອົາ ASUS WL-700gE Router ທີ່ຊື້ມາດອງມາໃຊ້ … ຊ້ຳຮ້າຍ WL-700gE ບໍ່ມີ WPA2 ຄືກັນ -*-

ປ.ລ. ເບິ່ງ Upstream/Downstream margin ຂອງ Netgear ເບິ່ງໄດ້ຈາກເມນູ Maintenance -> Router Status -> Show Statistics

WiFi (no)switch #2

Posted on September 20, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ໃນ “WiFi (no)switch” ປາກົດວ່າ ຕອນນີ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ແລ້ວ … ໂດຍການໃຊ້ວິທີງ່າຍໆ ເທົ່ານັ້ນເອງ .. ລອງທວາຍກັນເບິ່ງວ່າເຮັດແນວໃດ?

 1. re-assembly switch ເອງໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ
 2. ໃຊ້ປາຕິຫານ
 3. ສົ່ງໄປຮ້ານແປງ
 4. ໃຊ້ Google

(more…)

WiFi (no)switch

Posted on September 16, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

USB WiFi Adapter

ພໍດີວ່າເຮັດ switch ສຳລັບເປີດປິດ WiFi ໃນ Notebook ຍີ່ຫໍ້ Acer ລຸ້ນ Aspire 5052 ເພ.. ແບບວ່າ ມັນເພມາດົນແລ້ວ ເລື່ອງມັນເກີດຂຶ້ນຕອນປະມານເກືອບສອງປີກ່ອນ ຕອນນັ້ນຄອມມັນຮ້ອນຂຶ້ນນັບມື້ນັບຮ້ອນ ແລ້ວພໍດີໄປອ່ານເຫັນໃນເວັບບອດນຶ່ງ ເພິ່ນວ່າຂອງເພິ່ນຮ້ອນຫຼາຍ ກໍເລີຍແກະ NB ມາປັດຝຸ່ນແລ້ວກໍ… bingo ມັນກໍເຊົາຮ້ອນ.

ກໍເລີຍໄປລອງນຳ ປາກົດວ່າ… ໄຂໄປໄຂມາ ສຸດຍາກກກ!! ໄຂແລ້ວບາດນີ້ປິດຄືນບໍ່ໄດ້ອີກ ບັນດານັອດກໍເຫຼືອກັນເຕັມ ທີ່ໂຊກຮ້າຍກໍຄື ຕອນປິດນັ້ນ ໄປເຮັດ switch ທີ່ເປັນຢາງຍື່ນອອກມາສຳລັບປິດເປີດ WiFi ຫັກ… ນັບແຕ່ນັ້ນມາຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເຫຼັກເຂົ້າໄປແຍ່ເພື່ອໃຫ້ມັນເປີດແທນ… ຫາເລື່ອງໂດຍແທ້ -_-‘

WiFi switch

ຕາມຮູບທາງເທິງ ຈະເຫັນວ່າ ບໍ່ມີສະວິດສຳລັບເປີດປິດແລ້ວ ເພາະມັນຫ້ຽນໄປ .. ທຳອິດມັນບໍ່ໄດ້ຫ້ຽນຂະໜາດນັ້ນ ແຕ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ ໄປແຍ່ແຮງໂພດຈົນມັນຫັກ ກໍເລີຍຄວັດໆໆໆ ອອກມາຈົນໝົດ 555+

ທີ່ເຫຼືອເຊື່ອກໍຄື ປາກົດວ່າມັນໃຊ້ໄດ້!!! ຕອນນີ້ກາຍເປັນ ບໍ່ມີ switch ສຳລັບເປີດປິດ ແຕ່ມັນກໍເປີດໄວ້ຕະຫຼອດ (ຍັງບໍ່ໄດ້ລອງ shutdown) ເອີ.. ກໍດີຄືກັນ..

ເສດ switch

ຮູບທາງເທິງ ເສດຂອງ switch ທີ່ເຫຼືອ = =”

ຂ້າ AhnRpta.exe ດ້ວຍ ComboFix

Posted on September 11, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ສອງສາມມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມຍເອົາ USB drive ມາໃສ່ຄອມ ປາກົດວ່າສັງເກດເຫັນໄວຣັສ ເນື່ອງຈາກເວລາຄລິກໆ ແລ້ວມັນເປີດເປັນໜ້າໃໝ່ ແທນທີ່ຈະເຂົ້າໃນໜ້າເກົ່າ ກໍເລີຍກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ dir /a ໃນ cmd ປາກົດວ່າມີໄຟລ໌ autorun.inf ແລະໄຟລ໌ .exe ອື່ນໆ ອີກຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເປັນໄວຣັດ .. USB drive ໂຕນັ້ນໃຊ້ສະເພາະວຽກຢູ່ທະນາຄານ ເຊິ່ງເປັນໄປໄດ້ວ່າ ອາດຕິດມາຈາກທະນາຄານນັ້ນເອງ .. ຊວຍ 10 ຫາຍ -*-

ທຳອິດໃຊ້ວິທີແກ້ໂດຍການລຶບດ້ວຍມື ກໍສັ່ງ attrib filename.ext -r -s -h ແລ້ວ del filename.ext ປາກົດວ່າ ບໍ່ໄດ້ຜົນ ມັນມີຫຼາຍເກີນໄປ

ວິທີຕໍ່ມາ ລົງ AVG Free Edition 8.5 ແລະຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ ກາຍເປັນວ່າ AVG ກວດບໍ່ພົບໄວຣັດຕ່າງໆ ເລີຍ ເຈິແຕ່ພວກ trojan ແລະ malware ເລັກໆນ້ອຍໆ ໄຣ້ສາລະ (ຮວມເຖິງ cookies ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ) ແຖມຍັງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຊ້າລົງອີກ ແລະທີ່ສຳຄັນ ມັນອັບເດດບໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ອີກ -*-

ວິທີທີ່ສາມ ໃຊ້ HijackThis ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຜົນ ເພາະໄວຣັດມັນຝັງຮາກເລິກລົງໃນລະບົບ ຈຶ່ງເປັນອັນວ່າ ຕ້ອງຫາວິທີໃໝ່

ວິທີ່ສຸດທ້າຍ ຈັດການ Googling ຫາຂໍ້ມູນ ແລະໄດ້ຄຳຕອບວ່າ ໃຊ້ ComboFix ກໍໄປໂຫຼດມາໃຊ້ ເຊິ່ງເວັບທີ່ດາວໂຫຼດແມ່ນ combofix.org ເຊິ່ງປາກົດວ່າ ເມື່ອໂຫຼດມາແລະເຂົ້າໂປຣແກຣມແລ້ວ ມັນແຈ້ງວ່າ ໂປຣແກຣມນີ້ບໍ່ກ່ຽວກັບເວັບ combofix.org (ອ້າວ!) ຖ້າໂຫຼດຈາກເວັບດັ່ງກ່າວມາ ໃຫ້ໄປໂຫຼດໃໝ່ຈາກບ່ອນອື່ນຈະເປັນການປອດໄພ (ອ້າວວວ) ກໍຢ່າມັນ ໃຊ້ໆ ມັນໄປຫັ້ນລະ ເມື່ອຄລິກຜ່ານເຂົ້າໄປກໍຖາມອັບເດດ ຕອບອັບເດດໄປ ຂຶ້ນໜ້າຈໍສີຟ້າມາ ຖ້າອັບເດດແລ້ວມັນກໍປິດໂປຣແກຣມອື່ນໆ ໄປ (ກຳລັງຕອບກະທູ້ໃນພັນລາວ ຖືກປິດຍ້ອນ). ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວກໍຖ້າໃຫ້ ComboFix ຈັດການ fix ລະບົບ ໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ ແລ້ວກໍ restart ກັບຄືນມາ ພົບວ່າ ໄວຣັສຫາຍໄປແລ້ວ 😀

fin.

ReCSS

Posted on August 9, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ໄດ້ຈາກເວັບໃດບໍ່ຈື່ລະ ມັນໃຊ້ໄວ້ເພື່ອ Refresh CSS ໃນໜ້າເວັບ

javascript:void(function(){var%20i,a,s;a=document.getElementsByTagName('link');for(i=0;i=0&&s.href)%20{var%20h=s.href.replace(/(&|%5C?)forceReload=\d+/,'');s.href=h+(h.indexOf('?')>=0?'&':'?')+'forceReload='+(new%20Date().valueOf())}}})();

ໃຊ້ເປັນ bookmarklet ໃນ Firefox

usbscan.sys

Posted on August 2, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພໍດີມີຄົນຖາມໄວ້ ລອງຊອກໃນ Google ເອ.. ໄຟລ໌ອັນນີ້ມັນຊອກຍາກອີ່ຫລີ ເລີຍອັບເກັບໄວ້ຊະ ເພື່ອໃນອະນາຄົດມີຄົນຊອກຫາມັນອີກ -*-

http://laoupload.com/UHR59SJQ9ECP/usbscan.sys.html

http://rapidshare.com/files/262823680/usbscan.sys.html

cronjob ແບບນິນນີ່

Posted on July 1, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ພັນລາວເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບ linux ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທັກນິກເລັກ ໆ ນ້ອຍ ໆ ເຊັ່ນຄຳສັ່ງຕ່າງ ໆ ຕັ້ງແຕ່ ls, chown, nano, vi, mv ໄປຈົນຮອດ rm -rf / ກໍເຮັດມາແລ້ວ (ອັນສຸດທ້າຍຫຼົງເຮັດສອງເທື່ອ) ນອກນັ້ນກໍມີເລື່ອງອື່ນ ໆ ນຳ ແຕ່ມີເລື່ອງນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ມັນເລີຍຄື cron

cron ຫຼື cronjob ເປັນການຕັ້ງເວລາໃຫ້ລະບົບເຮັດວຽກໃດນຶ່ງລ່ວງໜ້າ ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຈະໃຫ້ເຮັດທຸກຈັກນາທີ ຈັກຊົ່ວໂມງ ຈັກມື້ ຈັກອາທິດ ສະເພາະມື້ໃດ ກໍວ່າກັນໄປ ມື້ນີ້ມາຈົດໄວ້ກັນລືມ ວິທີສັ່ງ restart httpd ແບບງ່າຍ ໆ ພຽງສ້າງ txt ໄວ້ ໂດຍລະບຸເປັນຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:
MAILTO=YOUR@EMAIL.TLD
* * * * * /sbin/service httpd restart

ໃນ MAILTO ນັ້ນລະບຸເປັນເມລທີ່ຈະໃຫ້ລະບົບສົ່ງເຕືອນເວລາປະຕິບັດງານ ແລະໃນສ່ວນຂອງດອກນັ້ນ ຂໍກັອບມາຈາກ Wikipedia ມີຄວາມໝາຍວ່າ…

ສົມມຸດໃຊ້ 30 * * * * /sbin/service httpd restart ກໍແປວ່າ ໃຫ້ restart ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ /sbin/service httpd restart ໃນທຸກ 30 ນາທີ

ຫຼັງຈາກຂຽນ txt ແລ້ວ ໆ ກໍສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ໂດຍພິມ crontab /path/to/file.txt ເວລາຕ້ອງການເບິ່ງວ່າຕອນນີ້ໃຊ້ໄຟລ໌ໃດແດ່ ພິມ crontab -l ເວລາຍົກເລີກ ພິມ crontab -r ເທົ່ານັ້ນເອງ

ແຕ່ຄວາມຈິງ cron ມີຄວາມສາມາດສາລະພັດແລ້ວແຕ່ນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຕອນນີ້ໃຊ້ເທົ່ານີ້ໄປກ່ອນ ຈົບຂ່າວ.