WiFi (no)switch

ຂຽນເມື່ອ September 16, 2009, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ.

USB WiFi Adapter

ພໍດີວ່າເຮັດ switch ສຳລັບເປີດປິດ WiFi ໃນ Notebook ຍີ່ຫໍ້ Acer ລຸ້ນ Aspire 5052 ເພ.. ແບບວ່າ ມັນເພມາດົນແລ້ວ ເລື່ອງມັນເກີດຂຶ້ນຕອນປະມານເກືອບສອງປີກ່ອນ ຕອນນັ້ນຄອມມັນຮ້ອນຂຶ້ນນັບມື້ນັບຮ້ອນ ແລ້ວພໍດີໄປອ່ານເຫັນໃນເວັບບອດນຶ່ງ ເພິ່ນວ່າຂອງເພິ່ນຮ້ອນຫຼາຍ ກໍເລີຍແກະ NB ມາປັດຝຸ່ນແລ້ວກໍ… bingo ມັນກໍເຊົາຮ້ອນ.

ກໍເລີຍໄປລອງນຳ ປາກົດວ່າ… ໄຂໄປໄຂມາ ສຸດຍາກກກ!! ໄຂແລ້ວບາດນີ້ປິດຄືນບໍ່ໄດ້ອີກ ບັນດານັອດກໍເຫຼືອກັນເຕັມ ທີ່ໂຊກຮ້າຍກໍຄື ຕອນປິດນັ້ນ ໄປເຮັດ switch ທີ່ເປັນຢາງຍື່ນອອກມາສຳລັບປິດເປີດ WiFi ຫັກ… ນັບແຕ່ນັ້ນມາຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເຫຼັກເຂົ້າໄປແຍ່ເພື່ອໃຫ້ມັນເປີດແທນ… ຫາເລື່ອງໂດຍແທ້ -_-‘

WiFi switch

ຕາມຮູບທາງເທິງ ຈະເຫັນວ່າ ບໍ່ມີສະວິດສຳລັບເປີດປິດແລ້ວ ເພາະມັນຫ້ຽນໄປ .. ທຳອິດມັນບໍ່ໄດ້ຫ້ຽນຂະໜາດນັ້ນ ແຕ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ ໄປແຍ່ແຮງໂພດຈົນມັນຫັກ ກໍເລີຍຄວັດໆໆໆ ອອກມາຈົນໝົດ 555+

ທີ່ເຫຼືອເຊື່ອກໍຄື ປາກົດວ່າມັນໃຊ້ໄດ້!!! ຕອນນີ້ກາຍເປັນ ບໍ່ມີ switch ສຳລັບເປີດປິດ ແຕ່ມັນກໍເປີດໄວ້ຕະຫຼອດ (ຍັງບໍ່ໄດ້ລອງ shutdown) ເອີ.. ກໍດີຄືກັນ..

ເສດ switch

ຮູບທາງເທິງ ເສດຂອງ switch ທີ່ເຫຼືອ = =”

Tags: , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code