WiFi (no)switch #2

Posted on September 20, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ໃນ “WiFi (no)switch” ປາກົດວ່າ ຕອນນີ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ແລ້ວ … ໂດຍການໃຊ້ວິທີງ່າຍໆ ເທົ່ານັ້ນເອງ .. ລອງທວາຍກັນເບິ່ງວ່າເຮັດແນວໃດ?

  1. re-assembly switch ເອງໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ
  2. ໃຊ້ປາຕິຫານ
  3. ສົ່ງໄປຮ້ານແປງ
  4. ໃຊ້ Google

(more…)

ຍ້າຍໄປ Ubuntu ແລ້ວ

Posted on January 25, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຫລັງຈາກທີ່ກຽມການມື້ນຶ່ງໄປນັ້ນ (ຕອນທີ່ , ແລະ ) ມື້ຄືນວານນີ້ເອງກໍ່ຈັດການຕິດຕັ້ງ Ubuntu 8.10 ລົງໃນ Acer Aspire 5052 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

ໃນເບື້ອງຕົ້ນພົບວ່າ ບັນຫາ Wireless ເຊິ່ງໃຊ້ AR5007EG ນັ້ນຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ຈົນໄດ້ພົບກັບບົດຄວາມໃນ UbuntuGeek ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ ນອກນັ້ນກໍ່ບໍມີບັນຫາຫຍັງຫລາຍ ມີແຕ່ພວກບັນຫາຈຸກຈິກເຊັ່ນວ່າ ຟອນສະແດງຜົນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ພາສາລາວໃຊ້ keymap ລຸ້ນດຶກດຳບັນ putty ໃນ linux ຣັນຜ່ານ WINE ເປັນຕົ້ນ

ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຄົງຕ້ອງໃຊ້ເວລາປັບຕົວແລະຈັດການຫຍັງຫລາຍຢ່າງພໍສົມຄວນ

9 days

Posted on January 14, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

Acer 5052

net.png

Notebook ຍີ່ຫໍ້ Acer 5052ANWXMi ເປີດແບບບໍ່ເຄີຍປິດ ໄປນອນກໍ່ເປີດໄວ້ ຕື່ນມາກໍ່ເປີດໄວ້ ຖ້າໄຟບໍ່ດັບຫຼື Battery ຫມົດແມ່ນບໍ່ເຄີຍປິດໄວ້ ໃຊ້ຫນັກຫລາຍເຄື່ອງນີ້ ບໍ່ຮູ້ມັນຈະຍືນຍາວພຽງໃດ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເງິນຈາກ GG ມາຊື້ເຄື່ອງໃຫມ່ກ່ອນເຄື່ອງນີ້ຈະເພ 555

ທີ່ຈິງເປີດຕິດຕໍ່ກັນເກີນ 9 ມື້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມີບາງຊ່ວງທີ່ Connection ມັນຫລຸດ ເລີຍເລີ່ມນັບໃຫມ່