ປະຕິທິນ 2014

Posted on December 23, 2013, under ຊີວິດ.

ບໍ່ແມ່ນປະຕິທິນເຕັມໆ ເດີ ເປັນການຄັດຈ້ອນເອົາມື້ໃນປະຕິທິນມາສະແດງ ວ່າມີວັນພັກມື້ໃດແດ່ (ບາງມື້ກໍບໍ່ໄດ້ພັກ)

ຄລິກເຂົ້າໄປອ່ານກັນເລີຍ

(more…)

How to get connected to the Internet

Posted on January 12, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ມັນຊ່າງເຂົ້າກັບສະຖານະການຕອນນີ້ດີແທ້ 🙂

ຈາກ Harold’s Planet ຜ່ານ pradt.net

Bookmarks on 2009-01-19

Posted on January 19, 2009, under ບຸກມາກ.

Firefox VS. IE

Posted on March 8, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ເວົ້າຮອດເລື່ອງການຄຸມພາສາໃນ Firefox ແລະ IE ເບິ່ງແລ້ວ IE ຊະນະ Firefox ຂາດລອຍ ເພາະວ່າ IE ມີພາສາລາວໃຫ້ເລືອກວ່າຊິໃຊ້ຟອນຕ໌ໃດສຳຫລັບພາສາລາວ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຈະໃຊ້ຟອນຕ໌ນັ້ນສະແດງຜົນໄດ້ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ຄື Firefox ທີ່ບໍ່ມີພາສາລາວໃຫ້ເລືອກ ເລີຍວ່າຕ້ອງໄປເລືອກຟອນຕ໌ໃນ Other language ແທນ ເຮັດໃຫ້ພາສາອື່ນຜິດປົກກະຕິໄປນຳ

Firefox

IE

You know you’re Lao when…

Posted on December 10, 2007, under ສັງຄົມ.

ພໍດີໄປເຫັນກຣຸບໃນ Facebook ມາ ເພິ່ນຂຽນຄັກດີ ລອງອ່ານກັນເບິ່ງ

(more…)