ReCSS

Posted on August 9, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ໄດ້ຈາກເວັບໃດບໍ່ຈື່ລະ ມັນໃຊ້ໄວ້ເພື່ອ Refresh CSS ໃນໜ້າເວັບ

javascript:void(function(){var%20i,a,s;a=document.getElementsByTagName('link');for(i=0;i=0&&s.href)%20{var%20h=s.href.replace(/(&|%5C?)forceReload=\d+/,'');s.href=h+(h.indexOf('?')>=0?'&':'?')+'forceReload='+(new%20Date().valueOf())}}})();

ໃຊ້ເປັນ bookmarklet ໃນ Firefox

ຍ້າຍກັບໄປ Windows XP

Posted on February 13, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ປະກົດວ່າ ບໍ່ໄຫວ Ubuntu ມີບັນຫາຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Pidgin ກັບ Firefox ມັກຄ້າງໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ ແລະໃຊ້ shared printer ຂອງ Windows ບໍ່ໄດ້ເລີຍ -*-

ຈົດລາຍການ Addons Firefox ໄວ້ກ່ອນມີ

 • AdBlock Plus
 • ColorZilla
 • Firebug
 • Flashblock
 • Foxmarks
 • FoxyProxy
 • Google Gears
 • MeasureIt
 • QuickRestart
 • Screen Grab!
 • SearchStatus
 • TinEye
 • TwitterFox
 • Web Developer

ຕາມນັ້ນ -_-a

ກຽມຍ້າຍໄປ Ubuntu #໒

Posted on January 23, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຕອນທີ່ສອງ ຫຼັງຈາກທີ່ມື້ຄືນວານນີ້ຂຽນໄປແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງ ມື້ນີ້ຄຶດອອກອີກວ່າ ນອກຈາກໂປຣແກຣມແລ້ວ ຍັງມີ settings ຂອງໂປຣແກຣມອີກ ເຊັ່ນວ່າ Firefox ເພາະໃຊ້ຕະຫຼອດ ຂາດບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຢາກເລີ່ມໃໝ່ໝົດ ສຳລັບຕອນນີ້ຈະຂຽນເລື່ອງຍ້າຍ Firefox ຈາກ Windows ໄປ Ubuntu

ເລື່ອງ Bookmarks ອັນນີ້ Foxmarks ຊ່ວຍໄດ້ ມີຂ້າມ platform ສະບາຍ ໆ ສຳລັບບັນດາ Addons ອັນນີ້ໂຫຼດໃໝ່ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ບັນຫາທີ່ຈະມີແມ່ນ ພວກ cookies, history, etc.. ພວກນີ້ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ history ເພາະຄ້ານພິມໃໝ່ໝົດ ຕອນນີ້ຍັງຄຶດຫາທາງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນໃນ %appdata%\Mozilla\Firefox ແລ້ວຄ່ອຍຊອກວິທີເອົາຍັດເຂົ້າໄປໃນ Ubuntu ໃຫ້ໄດ້

ຕາມນັ້ນ

update: ຄຶດອອກອີກຢ່າງແມ່ນ FileZilla ອັນນີ້ກໍ່ໃຊ້ປະຈຳ ແລ້ວກໍ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າມີລາຍຊື່ເວັບໄຊທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ ຄ້ານແກ້ໄຂໃໝ່. FileZilla ມີລະບົບ Export ຄ່າຕ່າງ ໆ ໄວ້ແລ້ວ ສະດວກດີ ສາມາດ export ໄດ້ທັງລາຍຊື່ເວັບໃນ site manager, settings, ແລະ queue ເປັນ XML ໄວ້ import ຕອນຍ້າຍໄປ Ubuntu ໄດ້ 🙂

update ໒: WinMerge ໃຊ້ Meld ແທນ

ກ່ຽວກັບ Cookie ໃນ Firefox ໓

Posted on July 10, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຕັ້ງແຕ່ Firefox ໓ ອອກມາກໍ່ພົບບັນຫາມາຕະຫລອດ ບັນຫານັ້ນຄື ມັນບໍ່ຍອມຈື່ຄ່າ cookie ຂອງເວັບຕ່າງ ໆ ຈັກເທື່ອ ກໍ່ເລີຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປລັອກອິນໃຫມ່ ໆ ຕະຫລອດ ສ້າງຄວາມຊະເອັງເປັນຢ່າງຍິ່ງຍວດ ໃນຕອນຕົ້ນ ໆ ທີ່ມັນອອກໃຫມ່ ໆ ຕອນນັ້ນລອງຊອກຂໍ້ມູນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບ ພໍດີມື້ນີ້ຄຶ້ມ ໆ ເລີຍໄປຊອກໃຫມ່ເບິ່ງ ຄິດວ່າຫນ້າຈະມີລະວ້າຄົນທີ່ມີບັນຫາແບບເຮົາ

ແລະໂຊກຊະຕາກໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຄຳຕອບວ່າ ເປັນຍ້ອນລົງ TorButton Addon ນັ້ນເອງ ພໍ Uninstall ອອກລະກໍ່ Cookie ກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ດັ່ງເດີມແລ້ວ ປັ້ດດດດດດດ ສຸດຍອດ ~

Firefox VS. IE

Posted on March 8, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ເວົ້າຮອດເລື່ອງການຄຸມພາສາໃນ Firefox ແລະ IE ເບິ່ງແລ້ວ IE ຊະນະ Firefox ຂາດລອຍ ເພາະວ່າ IE ມີພາສາລາວໃຫ້ເລືອກວ່າຊິໃຊ້ຟອນຕ໌ໃດສຳຫລັບພາສາລາວ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຈະໃຊ້ຟອນຕ໌ນັ້ນສະແດງຜົນໄດ້ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ຄື Firefox ທີ່ບໍ່ມີພາສາລາວໃຫ້ເລືອກ ເລີຍວ່າຕ້ອງໄປເລືອກຟອນຕ໌ໃນ Other language ແທນ ເຮັດໃຫ້ພາສາອື່ນຜິດປົກກະຕິໄປນຳ

Firefox

IE