ໂຮງໜັງລາວ

Posted on February 4, 2010, under ຮູບເງົາ.

ພໍດີໄປເຫັນ blog ນຶ່ງມາ ເພິ່ນຮວບຮວມເອົາບັນດາໂຮງໜັງເກົ່າໆ ໃນລາວແລະໃນບັນດາປະເທດໃນແຖບນີ້ ໜ້າສົນໃຈດີ

ວຽງຈະເລີນ

ສຽງສະຫວັນ

ວຽງສະໄໝ

ສົນໃຈໄປເບິ່ງເພີ່ມໄດ້ຈາກ http://seatheater.blogspot.com/search/label/Laos%20-%20Central