ວິທີເອົາກະຈົກໃນ Canon EOS 50D ອອກ

Posted on January 26, 2014, under ການຖ່າຍພາບ.

mirror13

ໄປເຫັນໂພສ http://www.markshelley.co.uk/Astronomy/Projects/Mirrorless/canon550mirrorless.html ມາ ໜ້າສົນໃຈດີ ໄວ້ມື້ໜ້າລອງເຮັດ ເຮັດແລ້ວຄືຊິເອົາໃສ່ຄືນບໍ່ໄດ້ -“-

Bookmarks on 2009-08-31

Posted on August 31, 2009, under ບຸກມາກ.

ສະສົມໄວ້ຈົນຄ້ານອ່ານ ຊິລຶບຖິ້ມກໍເສຍດາຍ ເກັບໄວ້ໃນນີ້ເພື່ອອາດໄດ້ມາຊອກອ່ານອີກດີກວ່າ..