Archive for 'ບຸກມາກ'

Bookmarks on 2009-08-31

Posted on August 31, 2009, under ບຸກມາກ.

ສະສົມໄວ້ຈົນຄ້ານອ່ານ ຊິລຶບຖິ້ມກໍເສຍດາຍ ເກັບໄວ້ໃນນີ້ເພື່ອອາດໄດ້ມາຊອກອ່ານອີກດີກວ່າ..

ເວັບໄຊລາວ #໑

Posted on February 20, 2009, under ບຸກມາກ.

ຢາກເຮັດລາຍການໃນ DMOZ ໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ກໍ່ເລີຍມາທະຍອຍຂຽນລົງໃນບລັອກແທນ ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ…

ເອົາເທົ່ານີ້ກ່ອນ -_-a

Bookmarks on 2009-01-31

Posted on January 30, 2009, under ບຸກມາກ.

ຄຶດວ່າຊິມີໝ້ອຍດຽວ ກົດໄປກົດມາ ຫລາຍເຕີບ -*-

Bookmarks on 2009-01-21

Posted on January 21, 2009, under ບຸກມາກ.

ມີຫຼາຍອັນຢາກອ່ານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານເທື່ອ ກໍ່ເລີຍ bookmark ໄວ້ອີກຮອບ

Bookmarks on 2009-01-19

Posted on January 19, 2009, under ບຸກມາກ.

Bookmarks on 2009-01-16

Posted on January 16, 2009, under ບຸກມາກ.

ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາອ່ານກໍ່ເລີຍ bookmark ໄວ້ຢູ່ນີ້ເລີຍດີກວ່າເຫັນດີກວ່າ ຈະໄດ້ເປັນການອັບເດດໄປໃນຕົວ ເພາະປົກກະຕິ bookmark ໃນ Twitter ແລ້ວມັກບໍ່ໄດ້ອ່ານ

ເທື່ອທຳອິດຫຼາຍແດ່ຈັກໜ່ອຍເພາະວ່າດອງ feed ໄວ້ຫຼາຍໂພດ =_=