ໂຄສະນາເບຍເກົາຫລີ

Posted on April 17, 2010, under ບ້ານເມືອງ.

ລະຫວ່າງ ເກົາຫລີເໜືອ

ແລະ ເກົາຫລີໃຕ້

ຮືມມມມ O.o…!!?