ຢ່າຍອມແພ້!

Posted on April 13, 2011, under ຂອງແປກ.

ຟັງໂຄສະນາ M150 ຢູ່ວິທະຍຸ ມີນັກກິລາຍິງເວົ້າໆໆ ມາຮອດປະໂຫຍກນຶ່ງ ບອກວ່າ “ຢ່າຍອມແພ້” ອ້າວ… ເປັນນັກກິລາ ແຕ່ບອກວ່າຢ່າຍອມແພ້ ສົງໄສເພິ່ນບໍ່ຢາກຊະນະບໍ້ຊັ້ນ lol