LE SASHA…. ໄດເປົ່າຜົມແບບແຖມຄວັນ

ຂຽນເມື່ອ September 20, 2009, ໃນຫມວດ ຂອງແປກ.

ແມ່ໄປຊື້ໄດເປົ່າຜົມມາ ເພິ່ນບອກວ່າຂອງໄທ ລາຄາ 500 ບາດຕໍ່ອັນ .. ຊື້ມາຕັ້ງຫຼາຍອັນ..

ໄດເປົ່າຜົມ

ຫຼັງຈາກລອງແລ້ວ ຄັ້ງທຳອິດມັນຈະເກີດຄວັນໄໝ້ຂຶ້ນແບບນີ້…

ຄວັນຂຶ້ນ

ເພິ່ນບອກວ່າ “ມັນຕັ້ງເປັນ” -_-‘

ມີຄົນຂຽນຄຳເຫັນ ໑ ຄົນ to "LE SASHA…. ໄດເປົ່າຜົມແບບແຖມຄວັນ"

gravatar

kk  on September 21, 2009

ແລ້ວຄັ້ງຕໍ່ໆໄປຊິບໍ່ລຸກເປັນແປວເລີຍຫວະ 55+ -_-“

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code