ຈັນເຈົ່າພາດ

ຂຽນເມື່ອ September 1, 2009, ໃນຫມວດ ຮູບເງົາ.

ສັງເກດດາບຈັນເຈົ່າ

via – http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X8270815/X8270815.html

Tags: , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code