ລັ່ງອອກມິວສິກ!!!

ຂຽນເມື່ອ November 30, 2007, ໃນຫມວດ ຂອງແປກ.

ຫມູ່ຄົນຫນຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກມິວສິກວີດິໂອແລ້ວ ບໍ່ຢາກຈະເຊື່ອເລີຍ OoO!!!

ຄລິກເບິ່ງມິວສິກ

Technorati Tags: ລັ່ງ, Lung, Lang, ມິວສິກ, MV, ເອັມວີ, ເອມວີ, Lao MV

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code