Secret.exe

Posted on November 16, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ໝູ່ສຸດທີ່ຮັກ TINO ເອົາ USB Drive ມາສົ່ງຄືນ ພ້ອມກັບຂອງຂວັນທີ່ບໍ່ປາຖະໜາ ຮອບທຳອິດ ໄປຮຽບຮ້ອຍ ກາຍເປັນຕິດໄວຣັດແມ່ນຫຍັງຈັກຢ່າງ ເປັນຊື່ csrss.exe ຮອບນີ້ເອົາອີກແລ້ວ ເພາະຮອບກ່ອນຫຼັງຈາກກູ້ລະບົບໄດ້ແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ USB Drive ນັ້ນອີກ ພໍດີມື້ນີ້ມາລອງໃໝ່ ຍັງເຫັນຢູ່ອີກ -*-

ສັງເກດຄັ້ງທຳອິດ ຄລິກຂວາກ່ອນ ວ່າມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິບໍ່

ບ່ອນທີ່ເປັນ Default selection ທີ່ເປັນໂຕໜາ ອັນນັ້ນປົກກະຕິຕ້ອງເປັນ Open ບໍ່ແມ່ນ 0pen (ເລກ 0 ແທນ O ໃນພາສາອັງກິດ) ສະແດງວ່າມັນພະຍາຍາມຕົວະໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ນເປີດ ກໍ່ເລີຍບໍ່ເປີດ ໄປເປີດ cmd.exe ແທນ

ໃນໜ້າຈໍ cmd ພິມ G: ແລ້ວ Enter ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນ G:\ ຈາກນັ້ນພິມ dir /a ເພື່ອສະແດງໄຟລ໌ທັງໝົດ ປະກົດເຫັນ Secret.exe ແລະ AutoRun.inf ກໍ່ຈັດການ attrib AutoRun.inf -r -s -h ເພື່ອປິດ Read-Only, System ແລະ Hidden ອອກ ມັນຈຶ່ງລຶບໄດ້ ແລ້ວກໍ່ attrib Secret.exe -r -s -h ຈາກນັ້ນ del AutoRun.inf ແລະ del Secret.exe ເພື່ອລຶບອອກ

ຈົບຂັ້ນຕອນແລ້ວຈັດການ Safe remove ແລ້ວສຽບໃໝ່ ກໍ່ບໍ່ປະກົດ 0pen ແລ້ວ 😀