ບັນຫາໃນ LaoBB.com

Posted on October 23, 2008, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ວ່າໄປແລ້ວເລື່ອງເຮັດເວັບມັນກໍ່ມີແນວເຈັບຫົວໄດ້ທຸກມື້ ດຽວໄດ້ອັນໜຶ່ງດຽວເສຍອັນໜຶ່ງ. ບັນຫາທີ່ໜ້າເຈັບຫົວທີ່ສຸດແມ່ນການວາງພື້ນຖານບໍ່ດີ. ຫາກວ່າຖານມັນບໍ່ດີແລ້ວຍ່ອມຈະຮອງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ບໍ່ດີໄປນຳ ເປັນ logical ງ່າຍ ໆ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສະເໝີ. ການຈະແກ້ໄຂບັນຫາເມື່ອມັນເກີດແລ້ວຍ່ອມເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບຫົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

(more…)

Ubuntu ShipIt (ໃນທີ່ສຸດກໍ່) ມາຮອດແລ້ວ

Posted on May 29, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຮູ້ສຶກວ່າ ຈະຂໍແຜ່ນ Ubuntu ໄປດົນ ດົນ ດົນ ດົນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນມັນຍັງບໍ່ທັນອອກເທື່ອ (Pre-order) ຫນ້າຈະເປັນເກືອບສອງເດືອນແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດ ມື້ນີ້ມັນກໍ່ມາຮອດມື 🙂 ເປັນແຜ່ນຊີດີຟຣີທີ່ຂໍໄດ້ຈາກ https://shipit.ubuntu.com/ ໃຊ້ເວລາສົ່ງປະມານ 2 – 8 ອາທິດ ຫຼືປະມານສອງເດືອນເປັນຢ່າງຊ້າ ເຂົາຈະສົ່ງມາໃຫ້ຟຣີ ມີແຕ່ຖ້າຮັບເອົາຢູ່ບ້ານ 😀

Ubuntu ShipIt
ຫນ້າຫໍ່

(more…)