ວິທີເອົາກະຈົກໃນ Canon EOS 50D ອອກ

Posted on January 26, 2014, under ການຖ່າຍພາບ.

mirror13

ໄປເຫັນໂພສ http://www.markshelley.co.uk/Astronomy/Projects/Mirrorless/canon550mirrorless.html ມາ ໜ້າສົນໃຈດີ ໄວ້ມື້ໜ້າລອງເຮັດ ເຮັດແລ້ວຄືຊິເອົາໃສ່ຄືນບໍ່ໄດ້ -“-