ໂມງອອກແບບຄັກໆ

Posted on October 25, 2014, under ໄອເດຍ.

ໂພສໄວ້ເພື່ອມື້ນຶ່ງມາເບິ່ງຄືນ 😀

http://www.architecturendesign.net/24-of-the-most-creative-watches-ever/

 

Screen Shot 2014-10-25 at 12.25.18 PM