ເມື່ອຫມາຕາຍ…

ຂຽນເມື່ອ December 7, 2007, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

 

ມື້ວານຍັງຫຼິ້ນນຳກັນດີ ໆ ຢູ່ ^O^

 

ແຕ່ວ່າ…

 

…ສັງຂານລ້ວນບໍ່ທ່ຽງ…

 

ບັອບບີ້ຖືກລົດຕຳ…

 

ໂອ… ກ້ວຍທອດເອີ້ຍ!!! ບໍ່ຫນ້າເລີຍ Y_Y

 

Tags: , , ,

4 ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ to "ເມື່ອຫມາຕາຍ…"

gravatar

sen9y  on December 7, 2007

ໂອ…ຈັ່ງແມ່ນເປັນຕາອີ່ຕົນ…

gravatar

oxykpop  on December 7, 2007

ຈັ່ງແມ່ນເປັນຕາອີ່ຕົນ……..‍‍ຢ່າລືມຝັງເດີ ສິງຫາ …

gravatar

au8ust  on December 7, 2007

ເອົາໄປຝັງຢູ່ສວນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ Y_Y

gravatar

nokkk  on January 25, 2009

ເປັນຕາສົງສານບັອບບີເນາະ……..Y_Y

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code