Bookmarks on 2009-08-31

Posted on August 31, 2009, under ບຸກມາກ.

ສະສົມໄວ້ຈົນຄ້ານອ່ານ ຊິລຶບຖິ້ມກໍເສຍດາຍ ເກັບໄວ້ໃນນີ້ເພື່ອອາດໄດ້ມາຊອກອ່ານອີກດີກວ່າ..

Christmas Eve

Posted on December 23, 2007, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ປີນີ້ກໍ່ອີກແລ້ວ -_-a

Christmas Eve