ສຽງໃຜທຸບປະຕູ!!!?

Posted on December 23, 2013, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ມີຄືນນຶ່ງ ຕອນນັ້ນປະມານ 3 ໂມງກາງຄືນ ກຳລັງລອງໄມ ເພາະວ່າຊິໄປຖ່າຍໜັງສັ້ນໃນເດືອນຖັດໄປ ກໍໃສ່ຫູຟັງ ແລ້ວກໍລອງໃຊ້ໄມ ເວົ້າ testໆ ທົດສອບໆ ຢູ່ຫັ້ນລະ ມັນກໍມິດເນາະ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງເຮົາ ບາດນີ້ຕອນທີ່ກຳລັງທົດສອບຢູ່ດີໆ ມັນມີສຽງດັງບັກແຮງໆຂຶ້ນມາ “ປັງ!!!!”

(more…)