ຮວມຂ່າວດີປະຈຳວັນທີ 21 ເມສາ 2010

Posted on April 21, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ແບບວ່າ ມື້ນີ້ມີຫຼາຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍ ເລື່ອງທີ່ເປັນເລື່ອງດີໆ ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ:

  1. ເຄື່ອງທີ່ສັ່ງຈາກ ebay ມາຮອດພ້ອມກັນ 8 ຢ່າງ
  2. ອ້າຍໂອໂທມາບອກວ່າ ເພງຂອງ L Zone ດີຫຼາຍ ຢາກໃຫ້ເຮັດ MV ອີກ 4 ເພງ
  3. ໄດ້ຮັບ check ຈາກ Amazon ຕັ້ງ $341 ໃຫ້ຊື່ນຫົວໃຈ
  4. ຊື້ Battery ກັບ Stylus ມາໃຊ້ກັບ iPAQ 1910 ສຳເລັດ
  5. ເປີດບັນຊີທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອກຽມເຮັດບັດ Debit VISA

ນັບວ່າເປັນອີກນຶ່ງມື້ທີ່ມີຄວາມສຸກ @_@