ໄບ່ເລື່ອງສະຖານທູດອາເມລິກາ

Posted on December 24, 2013, under ຊີວິດ.

ມື້ນີ້ໄປສະຖານທູດອາເມລິກາມາ ອອກບ້ານຕັ້ງແຕ່ 7:20 AM ຮອດພຸ້ນ 7:50 AM ລົດຕິດຫຼາຍ ໄປນັ່ງຖ້າປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງປາຍຈຶ່ງຮອດຄິວເຮົາ ອັນທີ່ຈິງກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາໄລ່ຕາມຄິວໂດຍກົງ ເພາະເຮົາໄດ້ຄິວເບີ 16 ແຕ່ອ່ານຄິວມາຮອດ 14 ລະຂ້າມໄປ 17 ແລ້ວກັບມາ 6 ແລ້ວຄ່ອຍມາ 15 ຈາກນັ້ນກໍ 16 ກໍເລີຍຮູ້ສຶກວ່າດົນເຕີບ =_=

ພໍຮອດຄິວແລ້ວກໍໄປ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າໄປກວນ “ຈຸດຢືນ” ຫຍັງຂອງລຸງຜູ່ສຳພາດ ຄິດວ່າຄືຊິເປັນນຳຕອນເຮັດ ten-print (ສະແກນນິ້ວມືທັງ 10) ແລ້ວເຮົາກໍຢືນຢູ່ບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ເພາະຄິດວ່າລາວຊິຖາມເອງ ລຸງເພິ່ນກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນມາວ່າ “If you don’t want to do this then we don’t have to.” ເຮົາຟັງແລ້ວກໍງົງ ອ້າວ ອີ່ຫຍັງຫວະ ກໍເລີຍຖາມວ່າ “What should I do?” ພໍເທົ່ານັ້ນລະ ກໍເລີຍຄິດອອກວ່າ ບໍ່ໄດ້ເອົາເອກະສານຫຍັງໄປນຳເລີຍ ປົກກະຕິເຂົາເຈົ້າຈະມີ VISA letter ຫຼື support letter ໄປ ແຕ່ຂອງເຮົາຂໍເອກະສານນຳບໍລິສັດບໍ່ທັນ ກໍເລີຍບໍ່ມີ ເຊິ່ງກໍບໍ່ຮູ້ຊິມີເຮັດຫຍັງ ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງ ເຄີຍໄປ 2 ເທື່ອແລ້ວ ໄປກໍກັບຕາມນັ້ນທຸກເທື່ອ ແຕ່ກໍຄືວ່າຫັ້ນລະ ເພິ່ນມີກົດລະບຽບຂອງເພິ່ນ ຕ້ອງເຄົາລົບກົດລະບຽບປະເທດເຂົາເຈົ້າ

(more…)