ເລື່ອງຂອງເດວິດ

Posted on December 24, 2013, under ໄອເດຍ.

ອ່ານປຶ້ມ What I Wish I Knew When I Was 20 ຕອນເຊົ້າລະຫວ່າງນັ່ງຖ້າສຳພາດ VISA ອ່ານຮອດບົດທີ 4 ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຮອດກໍລະນີສຶກສາຂອງ David Rothkopf (ປັດຈຸບັນເປັນ CEO ບໍລິສັດ Garten Rothkopf ເຮັດກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາລະດັບນານາຊາດ) ເດວິດເປັນນັກສວຍໂອກາດໂດຍທຳມະຊາດ ບໍ່ມັກຖ້າໃຫ້ໃຜຍື່ນໂອກາດມາໃຫ້ໂຕເອງ ຢາກໄດ້ຫຍັງ ຄິດວ່າອັນໃດດີ ຄວນເຮັດ ກໍລົງມືເຮັດເອງ ບໍ່ຖ້າໃຜມາບອກ

ບໍລິສັດທຳອິດທີ່ເດວິດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມີຊື່ວ່າ International Media Partners ເຊິ່ງເນັ້ນການຈັດການປະຊຸມໃຫ້ກັບບັນດາ CEO ຊັ້ນນຳຕ່າງໆ. ຄຳຖາມທີ່ຕາມມາສຳລັບບໍລິສັດຕັ້ງໃໝ່ນີ້ກໍຄື ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ບັນດາຜູ່ບໍລິຫານລຳດັບສູງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຫາໂຕຍາກມາປະຊຸມຮ່ວມກັນໃຫ້ໄດ້. ເດວິດ ແລະໝູ່ຂອງລາວຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງແຮງຈູງໃຈບາງຢ່າງຂຶ້ນມາ ໂດຍທີມຂອງເດວິດລົງຄວາມເຫັນກັນໃນເວລານັ້ນວ່າ ຖ້າບໍລິສັດເຮົາໄດ້ Henry Kissinger ມາເວົ້າໃນງານປະຊຸມ ກໍໍໜ້າຈະເປັນແມ່ເຫຼັກດຶງດູດທີ່ດີ (Kissinger ເປັນລັດຖະບຸລຸດ ແລະນັກລັດຖະສາດຊາວອາເມລິກາ ແຕ່ເກີດຢູ່ເຢຍລະມັນ ແລ້ວກໍເຄີຍໄດ້ຮັບຮາງວັນໂນເບວສາຂາສັນຕິພາບຕອນປີ 1973 ນຳ) ແຕ່ເຮັດແນວໃດລະ ຈຶ່ງຊິດຶງໂຕ Kissinger ມາເວົ້າໄດ້?

(more…)