ປະຕິທິນ 2014

Posted on December 23, 2013, under ຊີວິດ.

ບໍ່ແມ່ນປະຕິທິນເຕັມໆ ເດີ ເປັນການຄັດຈ້ອນເອົາມື້ໃນປະຕິທິນມາສະແດງ ວ່າມີວັນພັກມື້ໃດແດ່ (ບາງມື້ກໍບໍ່ໄດ້ພັກ)

ຄລິກເຂົ້າໄປອ່ານກັນເລີຍ

(more…)