ເມື່ອຫມາຕາຍ…

Posted on December 7, 2007, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

 

ມື້ວານຍັງຫຼິ້ນນຳກັນດີ ໆ ຢູ່ ^O^

 

ແຕ່ວ່າ…

(more…)