ບໍ່ຜ່ານອີກແລ້ວ!!!

Posted on April 20, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ໄປເສັງໃບຂັບຂີ່ອີກຮອບ ຮອບນີ້ເປັນຮອບທີ 3 ເອ໊ະ ຫຼືໜ້າຈະ 4 ເພາະວ່າໄປເທື່ອນີ້ເທື່ອທີ 4 ແລ້ວ

ເລື່ອງກໍເລີ່ມຕົ້ນຈາກປີກາຍ ໄປຮຽນ basic ແບບໄວໆ ຈາກໂຮງຮຽນການຊ່າງ ແລ້ວກໍໄປເສັງ ປາກົດວ່າ ຜ່ານທິດສະດີ ແຕ່ບໍ່ຜ່ານຂັບຂີ່ໂຕ T ແລະໂຕ C ກິນແຫ້ວກັບບ້ານໄປ.

ຮອບທີສອງ ເສັງເດືອນຖັດມາ ໜ້າຈະເປັນເດືອນ 12 ເດືອນນັ້ນຄົນຫຼາຍພິລຶກ ເພາະວ່າເປັນເດືອນທີ່ພໍດີຄົບ 3 ເດືອນຂອງໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ ຄົນເລີຍຫຼາຍເປັນພິເສດ. ກໍໄປເສັງສະເພາະໂຕ T ກັບ C ເພາະທິດສະດີຜ່ານແລ້ວ ປາກົດວ່າ ຜ່ານແຕ່ໂຕ T ສ່ວນ C ບໍ່ຜ່ານ ກິນແຫ້ວອີກແລ້ວ.

ຍັງບໍ່ໝົດກຳລັງໃຈ ຊິເສັງໃຫ້ຜ່ານໃຫ້ໄດ້ນີ້ແຫລະ…

ເດືອນຖັດມາ ເດືອນ 1 ໄປຍື່ນຄຳຮ້ອງເສັງອີກຮອບ ປາກົດວ່າ ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເສັງ ໃຫ້ຖ້າອີກ 3 ເດືອນ… -_-‘

3 ເດືອນຜ່ານໄປ ໄວປານຂີ້ໂມ້ ເດືອນ 3 ມາຮອດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໄປ ເພາະວ່າ ຄາວຽກ ກໍເລີຍກາຍເອົາຊື່ໆ ປົກກະຕິຈະໄປຍື່ນຊ່ວງວັນທີ 20 ~ 24 ຂອງເດືອນ ແຕ່ເດືອນນີ້ບໍ່ທັນ ບາດໄປກໍວ່າປິດແລ້ວ ອົດເລີຍ.

ມາຮອດເດືອນ 4 ເດືອນທີ່ກຳລັງຂຽນນີ້ເອງ ໄປຍື່ນອີກຮອບ ປາກົດວ່າ ບໍ່ຜ່ານ ເຂົາບອກວ່າ ເສັງເທື່ອທີ 1 ບໍ່ໄດ້ ເທື່ອທີ 2 ບໍ່ໄດ້ອີກ ຕ້ອງພັກຜ່ອນ 6 ເດືອນຄ່ອຍໄປຍື່ນເອກະສານໃໝ່ ແລ້ວໄປເສັງໃໝ່ຄືນ (ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງກັບໄປເສັງທິດສະດີ ແລ້ວກໍໂຕ T ພ້ອມ C ໃໝ່ທັງໝົດ =”=)

ໄປເວົ້າໃຫ້ໝູ່ຟັງ ໝູ່ບອກວ່າ ຊື້ໂລດ ຊື້ໂລດ ຊື້ໂລດ ຈົນເຮົາເອງກໍຄ້ອຍຕາມ ໜ້າຈະຊື້ດີກວ່າ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາ ຊື້ເອົາບາດດຽວກໍໄດ້ ເສຍເງິນເທື່ອດຽວ ເສຍເວລາເທື່ອດຽວ ມັນກໍງ່າຍດີ ແຕ່ຄຶດໄປຄຶດມາ ຄົນອີ່ຫຍັງຫວະ ໂຄດໄດ້ເລື່ອງ ເຈິອຸປະສັກເທົ່ານີ້ກໍຖອດໃຈລະ ແມ່ມ ມັນຊິໄປຫາຢູ່ຫາກິນຫຍັງໄດ້ນຳເພິ່ນ ຖຸຍຍຍຍຍ ປາກບອກວ່າຊັງ ບໍ່ມັກພວກໃຊ້ເສັ້ນໃຊ້ສາຍ ແຕ່ໂຕເອງກຳລັງຄຶດຈະຊື້ໃບຂັບຂີ່ ນີ້ມຶງປາກຢ່າງໃຈຢ່າງແທ້ໆ

ວ່າຊັ້ນແລ້ວກໍຖ້າໄປເສັງຕໍ່ໄປ ຊ່ວງນີ້ຖ້າຖືກຕຳຫຼວດເປົ່າລົດຕອນກຳລັງຂັບກໍຈ່າຍຄ່າປັບໃໝໄປກ່ອນລະກັນ ຟິ້ວວວວວວ ~