ບໍ່ເຫັນຝຸ່ນ

Posted on January 8, 2014, under ເພງ.

ມື້ນຶ່ງເກີດມີລົມແຮງໆ ພັດໄປໃກ້ເຈົ້າຫຼາຍເກີນໄປ
ຂ້ອຍກໍຮູ້ໂຕວ່າລົບກວນຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລຳຄານ
ຄົນມັນຮັກ ກໍເລີຍມາຕາມມາໃສ່ໃຈ
ກໍຄົນໃນໃຈຄົນດຽວຂອງຂ້ອຍຄືເຈົ້າ
ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເບິ່ງເສດຝຸ່ນຄືຂ້ອຍ
ຢູ່ໃກ້ໆຍັງລຳຄານໜັກໜາ
ຍິ່ງມາລອຍໃກ້ຊິດສາຍຕາ
ມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂຸ່ນເຄືອງ
ຖ້າຫາກມື້ໃດເຂົ້າໃກ້ເກີນໄປ
ຢ່າພັກໃສຂ້ອຍພຽງຕ້ອງການແຕ່ພຽງ
ລັກມາລອຍລັກມາຂ້າງຄຽງ
ບໍ່ໄດ້ຫວັງໃຫ້ເຫັນ ໃນສາຍຕາ