Archive for 'ຝອຍໃຫ້ຟັງ'

$100 – $50 = $5 !!!!

Posted on April 13, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຕອນແລງມື້ນີ້ຂະນະທີ່ກຳລັງນັ່ງຖ່າຍຮູບຢູ່ດີໆ ໄດ້ຍິນສຽງແຊວໆ ທາງນອກ ຟັງຄັກໆ ປາກົດວ່າ ເຂົາລົມກັນເລື່ອງເງິນເສຍ

ເລື່ອງຂອງເລື່ອງລະແມ່ນ ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ (ເວົ້າພາສາລາວໄດ້) ມາປ່ຽນເງິນວັນທີ 9 ເດືອນ 4 ປີ 2010 ເພິ່ນບອກວ່າ ເອົາມາປ່ຽນ $100 ແຕ່ຂໍປ່ຽນ $50 ອີກ $50 ຂໍເປັນເງິນໂດລ່າຄືນ ປາກົດວ່າ ຕອນຮັບເງິນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໄລ່ເງິນວ່າຄົບບໍ່…

ຜ່ານໄປຮອດວັນທີ 13 ເດືອນ 4 ປີ 2010 ເພິ່ນມາເວົ້າວ່າ ມື້ນັ້ນ (4 ມື້ກ່ອນ) ບໍ່ໄດ້ນັບເງິນ ແຕ່ມື້ນີ້ໄປນັບແລ້ວ ມັນມີແຕ່ $5 ບໍ່ແມ່ນ $50 ສະແດງວ່າ ພະນັກງານເຈົ້ານີ້ໂກງຂ້ອຍ…!!! ອືມ… ຟັງແລ້ວກໍງົງໆ ຊິມາບອກຫຍັງເອົາຕອນນີ້ຫວະ ກໍເລີຍອະທິບາຍວ່າ ທຳມະດາ ປ່ຽນເງິນ ຕ້ອງໄດ້ນັບເງິນກ່ອນອອກໄປ ເພິ່ນກໍວ່າ ເພິ່ນຮູ້ຢູ່ ແຕ່ຄຶດວ່າຊິເປັນແບບທະນາຄານ ບໍ່ຕ້ອງນັບກໍໄດ້!!!

ອືມ… ກໍເລີຍບອກວ່າ ທະນາຄານກໍຄືກັນ ຕ້ອງໄດ້ນັບກ່ອນ ຖ້າເຮົາອອກໄປແລ້ວບໍ່ນັບ ແລ້ວພົບວ່າ ເງິນບໍ່ຄົບ ຊິກັບໄປເຂົາກໍບໍ່ເອົາໃຫ້ດອກ ເພາະເຮົາອອກໄປແລ້ວເດ ຢູ່ນີ້ກໍຄືກັນ … ຄົນຍີ່ປຸ່ນຟັງແລ້ວກໍບໍ່ຍອມ ບອກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຈ້າ!!! ຂ້ອຍເປັນຄົນຊື່ ຂ້ອຍກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ນັບກ່ອນ ບໍ່ຄຶດວ່າພະນັກງານເຈົ້າຊິໂກງຂ້ອຍ!

ເອີ… ຊັ້ນ ຈັກຊິບອກແນວໃດ ຄົນບໍ່ໄດ້ຈ້າ ແຕ່ຊື່ນິ ບໍ່ຮູ້ຊິເວົ້ານຳ ກໍເລີຍວ່າ ເອີ້ ຊັ້ນແລ້ວ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ຊິຊ່ວຍ ເພາະທຳມະດາ ຕ້ອງໄດ້ນັບກ່ອນ ແລ້ວຄົນຍີ່ປຸ່ນກໍເວົ້າໄປສາລະພັດ ເວົ້າຮອດວ່າຊິໄປແຈ້ງຕຳຫຼວດ (ໄປໂລດ ຮີບໄປ ດຽວເຂົາຊິປິດຫ້ອງການກ່ອນ ໄປດຽວນີ້ໂລດ) ແຕ່ລົມໄປລົມມາ ເພິ່ນກໍບອກວ່າ ກັບກ່ອນ ບໍ່ລົມແລ້ວ -__-‘

$100 – $50 = $5 !!!!

Posted on April 13, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ຕອນແລງມື້ນີ້ຂະນະທີ່ກຳລັງນັ່ງຖ່າຍຮູບຢູ່ດີໆ ໄດ້ຍິນສຽງແຊວໆ ທາງນອກ ຟັງຄັກໆ ປາກົດວ່າ ເຂົາລົມກັນເລື່ອງເງິນເສຍ

ເລື່ອງຂອງເລື່ອງລະແມ່ນ ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ (ເວົ້າພາສາລາວໄດ້) ມາປ່ຽນເງິນວັນທີ 9 ເດືອນ 4 ປີ 2010 ເພິ່ນບອກວ່າ ເອົາມາປ່ຽນ $100 ແຕ່ຂໍປ່ຽນ $50 ອີກ $50 ຂໍເປັນເງິນໂດລ່າຄືນ ປາກົດວ່າ ຕອນຮັບເງິນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໄລ່ເງິນວ່າຄົບບໍ່…

ຜ່ານໄປຮອດວັນທີ 13 ເດືອນ 4 ປີ 2010 ເພິ່ນມາເວົ້າວ່າ ມື້ນັ້ນ (4 ມື້ກ່ອນ) ບໍ່ໄດ້ນັບເງິນ ແຕ່ມື້ນີ້ໄປນັບແລ້ວ ມັນມີແຕ່ $5 ບໍ່ແມ່ນ $50 ສະແດງວ່າ ພະນັກງານເຈົ້ານີ້ໂກງຂ້ອຍ…!!! ອືມ… ຟັງແລ້ວກໍງົງໆ ຊິມາບອກຫຍັງເອົາຕອນນີ້ຫວະ ກໍເລີຍອະທິບາຍວ່າ ທຳມະດາ ປ່ຽນເງິນ ຕ້ອງໄດ້ນັບເງິນກ່ອນອອກໄປ ເພິ່ນກໍວ່າ ເພິ່ນຮູ້ຢູ່ ແຕ່ຄຶດວ່າຊິເປັນແບບທະນາຄານ ບໍ່ຕ້ອງນັບກໍໄດ້!!!
ອືມ… ກໍເລີຍບອກວ່າ ທະນາຄານກໍຄືກັນ ຕ້ອງໄດ້ນັບກ່ອນ ຖ້າເຮົາອອກໄປແລ້ວບໍ່ນັບ ແລ້ວພົບວ່າ ເງິນບໍ່ຄົບ ຊິກັບໄປເຂົາກໍບໍ່ເອົາໃຫ້ດອກ ເພາະເຮົາອອກໄປແລ້ວເດ ຢູ່ນີ້ກໍຄືກັນ … ຄົນຍີ່ປຸ່ນຟັງແລ້ວກໍບໍ່ຍອມ ບອກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຈ້າ!!! ຂ້ອຍເປັນຄົນຊື່ ຂ້ອຍກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ນັບກ່ອນ ບໍ່ຄຶດວ່າພະນັກງານເຈົ້າຊິໂກງຂ້ອຍ!
ເອີ… ຊັ້ນ ຈັກຊິບອກແນວໃດ ຄົນບໍ່ໄດ້ຈ້າ ແຕ່ຊື່ນິ ບໍ່ຮູ້ຊິເວົ້ານຳ ກໍເລີຍວ່າ ເອີ້ ຊັ້ນແລ້ວ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ຊິຊ່ວຍ ເພາະທຳມະດາ ຕ້ອງໄດ້ນັບກ່ອນ ແລ້ວຄົນຍີ່ປຸ່ນກໍເວົ້າໄປສາລະພັດ ເວົ້າຮອດວ່າຊິໄປແຈ້ງຕຳຫຼວດ (ໄປໂລດ ຮີບໄປ ດຽວເຂົາຊິປິດຫ້ອງການກ່ອນ ໄປດຽວນີ້ໂລດ) ແຕ່ລົມໄປລົມມາ ເພິ່ນກໍບອກວ່າ ກັບກ່ອນ ບໍ່ລົມແລ້ວ -__-’

LaoBuddy.net

Posted on April 8, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ພໍດີມື້ຄືນມີຄົນສົ່ງຫຍັງແປກໆ ໃຫ້ເບິ່ງ ກໍບໍ່ທັນສັງເກດຫຍັງຫຼາຍ ເຂົາວ່າແມ່ນ laobuddy.net ກໍເລີຍໄປເບິ່ງປາກົດວ່າ …

ຄຸ້ນໆ ເນາະ ຄືໆ ເຄີຍອ່ານຢູ່ໃສມາກ່ອນ… (ຕິ໊ກຕັອກ ຕິ໊ກຕັອກ ຄຶດອອກບໍ່?)

ສະເຫຼີຍເລີຍດີກວ່າ ທີ່ເຫັນທາງເທິງນັ້ນ ແມ່ນກັອບປີ້ມາຈາກໜ້າທຳອິດພັນລາວນັ້ນເອງ

ເທົ່ານັ້ນຍັງດ້ານບໍ່ພໍ ເພິ່ນຍັງເຮັດໄດ້ດີກວ່ານັ້ນອີກ!! ໂດຍການໄປປ່າວປະກາດຕາມເວັບຕ່າງໆ ຮວມເຖິງ au8ust.org ແລະ laoblogger.com ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມເຊີນຊວນໃຫ້ເຂົ້າເວັບ LaoBuddy.net !!! (ລາວຊ່າງກ້າພິລຶກ O.o)

ທາງເທິງແມ່ນໂຄສະນາເພິ່ນໃນ au8ust.org

ແລ້ວກໍ LaoBlogger.com

ຍັງ ຍັງບໍ່ພໍ ເທົ່ານີ້ຍັງນ້ອຍໄປ ດຽວຊິບໍ່ມີຄົນເຂົ້າເວັບ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄປເວັບດັງໆ ຢ່າງ Samakomlao ນຳ

ເໜືອຄຳບັນຍາຍ ~_~

ແຕ່ກີ້ ກ່ອນມີ LaoBuddy.net ປະມານປີກ່ອນ ຫຼືປີກາຍ ມັນມີເວັບ LaoBuddy.com ນຳ ອັນນັ້ນແຮງຄັກ ກັອບເອົາຮູບສະມາຊິກໃນພັນລາວໄປໄວ້ໜ້າເວັບໂຕເອງ ຈົນຕ້ອງແຈ້ງໄປໃຫ້ເອົາອອກ ແລ້ວກໍຜິດຖຽງກັນ ລົມກັນໄປລົມກັນມາ ເພິ່ນສົ່ງມາບອກວ່າ ເພິ່ນອ່ານພາສາລາວບໍ່ອອກ ໃຫ້ສົ່ງເປັນພາສາອັງກິດໄປ (ເຈົ້າຂອງເວັບ LaoBuddy.com ແມ່ນຄົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ກໍເລີຍກາຍເປັນວ່າ ບໍ່ຕ້ອງລົມກັນຊ້ຳ ເພາະວ່າເພິ່ນລືມວິທີອ່ານພາສາລາວ!!!

ໃບແຈ້ງການ ຄັ້ງທີ 2

Posted on February 25, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ສັ່ງ Zoom H4n ຈາກເມກາມາຕັ້ງແຕ່ພຸ້ນ ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2010 ຈົນຮອດ 24 ກຸມພາ 2010 ຈຶ່ງໄດ້ຮັບ ເບິ່ງໃນເວັບໄຊ USPS ເຂົາບອກວ່າ ເຄລຍພາສີໃນລາວຜ່ານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ກຸມພາ ແຕ່ຜັດວ່າຫາກໍໄດ້ຮັບເອົາວັນທີ 24 ຍ້ອນໂທໃຫ້ຄົນໄປນຳຊອກເຄື່ອງ ບໍ່ຊັ້ນຄືຊິບໍ່ໄດ້ =”=

ແລ້ວວັນທີ 25 ກຸມພາ 2010 ກໍມີບຸລຸດໄປສະນີເອົາໃບທາງລຸ່ມມາໃຫ້ ໂອ ເວນກຳ -_-‘

ໃບແຈ້ງການ ຄັ້ງທີ 2

ຂຽນວ່າ ຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວຄັ້ງທີ 1 ມັນຢູ່ໃສຫວະງົງ -*-

How to get connected to the Internet

Posted on January 12, 2010, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ມັນຊ່າງເຂົ້າກັບສະຖານະການຕອນນີ້ດີແທ້ 🙂

ຈາກ Harold’s Planet ຜ່ານ pradt.net

it’s your fault not ours

Posted on August 4, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ແຂກມາປ່ຽນເງິນ $100 ໄລ່ໃຫ້ 8,499 ໄດ້ຢູ່ 849,900 ເອົາໃຫ້ 849,500 ເຂົາໄປແລ້ວຄົນອື່ນມາແຕກເງິນຕໍ່ອີກສອງສາມຄົນ ຈາກນັ້ນເຂົາກັບມາ ບອກວ່າ ເງິນບໍ່ພໍ ລອງໄລ່ເບິ່ງແລ້ວມີແຕ່ 799,500 ຂາດໄປ 50,000 ກີບ ເຂົາບອກວ່າ ເປັນຄວາມຜິດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ເລີຍບອກໄປວ່າ ມີປ້າຍບອກແລ້ວວ່າໃຫ້ໄລ່ເງິນກ່ອນອອກໄປ

ເຂົາບອກວ່າ ເຂົາຫຼີກໃຫ້ຄົນອື່ນມາປ່ຽນເງິນ ເຂົາລົງໄປໄລ່ຢູ່ໃກ້ ໆ ນີ້ນຶ່ງ ແລ້ວມັນກໍບໍ່ພໍ ກັບມາບອກຢູ່ນີ້ ເລີຍຕອບໄປວ່າ ມັນເປັນສິດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະໄລ່ຕໍ່ໜ້າຂ້ອຍຫຼັງຈາກຮັບເງິນ ເມື່ອເຈົ້າສະລະສິດນີ້ໄປແລ້ວ ຈະມາຮຽກຮ້ອງນຳຫຼັງ ຂ້ອຍຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້

ເຂົາຕອບກັບວ່າ it’s your fault not our fault, you’re public service you shouldn’t do this to us

ບລາ ໆ ໆໆ

ແລ້ວກໍບອກ goodnight ສົ່ງເຮົາ -_-‘

ພີ່ນ້ອງເອີ້ຍ ຂ້ອຍຜິດຫວານິ -*-

PLS CALL BANK

Posted on July 29, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ເວົ້າໄປແລ້ວກໍແປກ ປົກກະຕິຄົນມັກເວົ້າວ່າ ພະນັກງານອາລົມບູດແລ້ວມາລົງໃສ່ລູກຄ້າ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜເວົ້າວ່າ ລູກຄ້າອາລົມບູດແລ້ວມາລົງໃສ່ພະນັກງານ -*-

ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ມື້ນີ້ມີສາວຝຣັ່ງຄົນນຶ່ງມາຮູດບັດ ເຊິ່ງເພິ່ນມາກັບໝູ່ ຂອງເພິ່ນຫັ້ນຮູດບໍ່ຜ່ານ ລະບົບຂຶ້ນຂໍ້ຄວາມວ່າ “PLS CALL BANK” ກໍໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບທະນາຄານທີ່ອອກບັດ ເລີຍມາບອກວ່າ ຂອງເຈົ້າຮູດບໍ່ໄດ້ເດີ ເພິ່ນເຮັດໜ້າຫງຸດງິດກັບໄປ ແຕ່ໝູ່ເພິ່ນມານຳກັນຮູດໄດ້ປົກກະຕິ

ຈັກໜ່ອຍມາອີກ ມາຮອດໃຫ້ລອງໃໝ່ ກໍຂຶ້ນຄືເກົ່າ PLS CALL BANK ກໍລອງສອງສາມເທື່ອກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ເລີຍບອກລາວວ່າບໍ່ໄດ້ ລາວຖາມວ່າ ມັນວ່າແນວໃດ ຕອບວ່າ ມັນບອກໃຫ້ CALL BANK ສາວຝຣັ່ງຟັງດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຖາມວ່າ ແລ້ວເຂົາບອກບໍ່ໃຫ້ໂທຫາເບີໃດ ຕອບວ່າບໍ່ ບໍ່ໄດ້ບອກ

ຈາກນັ້ນລາວກໍເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍຂໍໂທຢູ່ນີ້ໄດ້ບໍ່? ຊິໂທຫາທະນາຄານ ຕອບວ່າໄດ້ ນາທີລະ 2,000 ກີບ ລາວຕອບຕົກລົງ

ຂະນະທີ່ກຳລັງໂທລົມຢູ່ນັ້ນ ພໍດີມີລູກຄ້າມາປ່ຽນເງິນ ກໍໄປປ່ຽນ ໂດຍຈັງຫວະທີ່ປ່ຽນເງິນໃຫ້ລູກຄ້າອີກຄົນນັ້ນເອງ ສາວຝຣັ່ງກໍຍ່າງອອກໄປ ກຳລັງຊິຫວິດໜ້າຮ້ານ ເລີຍຮ້ອງໃສ່ ບອກວ່າ 2,000 ກີບ ເພິ່ນເບິ່ງໜ້າແລ້ວຖາມວ່າ May I have receipt? … (-_-)? ຟັງແລ້ວງົງ ເລີຍຕອບວ່າ Yes ລາວກໍເອົາເງິນໃຫ້ 2,000 ກີບ ເລີຍກົ້ມໄປວ່າຊິພິມ receipt ໃຫ້ລາວ ແຕ່ເງີຍໜ້າມາ ລາວຫາຍໄປແລ້ວ!

ປະມານ 15 ນາທີຖັດມາ ລາວກັບມາອີກ ໃຫ້ລອງໃໝ່ ລອງທັງສອງບັດ ກໍບໍ່ໄດ້ຈັກບັດ ລອງກັບທະນາຄານກຸງເທບກໍບໍ່ໄດ້ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ກໍບໍ່ໄດ້ ສະຫຼຸບແລ້ວບໍ່ໄດ້ ແລ້ວລາວກໍຖອດໃຈ ອອກຈາກຮ້ານໄປ.

ຢາກຈະບອກວ່າ … ເກືອບຂາດທຶນ 2,000 ກີບແລ້ວບັກນິນ!!! 555

ສົງໄສບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ

Posted on July 27, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ພໍດີມີຄົນລາວມາປ່ຽນເງິນນຳ ເປັນສອງແມ່ລູກ ຄົນວຽງຈັນ ມາຮອດ ເພິ່ນບອກວ່າ “ປ່ຽນເງິນແດ່ $100” ຈາກນັ້ນກໍຖາມວ່າ “ໄລ່ເທົ່າໃດ” ເລີຍຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງເຈ້ຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ທຳອິດເພິ່ນບໍ່ເຫັນ ເລີຍຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງໃໝ່ ເພິ່ນໃຊ້ສາຍຕາເບິ່ງເຈ້ຍບາດດຽວແລ້ວເວົ້ານຳລູກສາວວ່າ “ສົງໄສບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ” ລູກສາວຟັງແລ້ວຖາມວ່າ “ເປັນຫຍັງ?” ຜູ່ເປັນແມ່ຕອບລູກວ່າ “ລາວບໍ່ຕອບເດ້ ຖາມເປັນພາສາລາວ ລາວບໍ່ຕອບກໍແປວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ ຖ້າແມ່ນຄົນລາວ ລາວກໍຕ້ອງຕອບ”

ນັ່ງຟັງສອງແມ່ລູກລົມກັນ ຮູ້ສຶກງົງ ເອ໊ະ? ເປັນຫຍັງຕ້ອງມັກໃຫ້ຢ້ຳໃນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຈ້ຍກໍຕິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຊິວ່າລາວສາຍຕາບໍ່ດີກໍບໍ່ແມ່ນ ເພາະໄລ່ເງິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ບາດວ່າຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງໂຕເລກແລ້ວ ຍັງບໍ່ພໍໃຈອີກ ຫຼືວ່າຢາກໃຫ້ຄົນເອົາໃຈ?

ກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຫຍັງສອງແມ່ລູກ ໄລ່ເງິນໃຫ້ ເອົາເຈ້ຍໃຫ້ (ເຈ້ຍທີ່ເວລາໄລ່ເງິນແລ້ວເປັນໂຕເລກຄູນໃຫ້ເບິ່ງພ້ອມຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ໄດ້) ເພິ່ນກໍເອົາໄປໄລ່ ແລ້ວເອົາເຈ້ຍນັ້ນໃຫ້ລູກສາວ ໄລ່ເງິນແລ້ວ ໆ ຖາມລູກສາວວ່າ “ເຈ້ຍ receipt ຢູ່ນຳລູກຫວາ?” ລູກກໍຕອບວ່າແມ່ນແລ້ວ.

ຄຳເວົ້າການຄຳເວົ້າ ມັນຊ່າງຂັດກັນດີແທ້ -_-‘

ຕົ້ນເຫດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ HIV

Posted on July 13, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ອ່ານເພີນ ໆ ໃນພັນທິບ ຈົດມາເກັບໄວ້ດີກວ່າ ອາດໄດ້ກັບມາອ່ານອີກ

crossed species infection ລະຫວ່າງມະນຸດກັບລິງຊິມແພນຊີ

ເດີມໄວຣັດທີ່ຕິດເຊື້ອໃນຊິມແພນຊີຄື Simian Immunodeficiency Virus (SIV) ເມື່ອມາຕິດມະນຸດກໍກາຍເປັນ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ເຊິ່ງມີພັນທຸກຳທີ່ identical ກັນ ຈຶ່ງເປັນຫຼັກຖານທາງອະນູຊີວະວິທະຍາທີ່ຊັດເຈນວ່າມະນຸດຕິດເຊື້ອ ມາຈາກລິງ

ສ່ວນເສັ້ນທາງທີ່ໄວຣັດຕິດເຊື້ອຂ້າມສາຍພັນມາຫາມະນຸດນັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍທິດສະດີທີ່ພະຍາຍາມອະທິບາຍ ຢ່າງຟ້າວຕັດສິນວ່າ ເກີດຈາກຄົນຮ່ວມເພດກັບລິງ ອ່ານຕໍ່ໄດ້ໃນ

http://www.avert.org/origin-aids-hiv.htm

ກັບ

໒ ທິດສະດີກ່າວເຖິງການຕິດຕໍ່ຈາກລິງສູ່ຄົນ

  • The ‘Hunter’ Theory ນາຍພານໄປລ່າລິງແລ້ວຖືກລິງກັດ ຮວມເຖິງການກິນເນື້ອລິງນຳ
  • The Oral Polio Vaccine (OPV) theory ການຜະຫລິດວັກຊີນໂປລິໂອໃຊ້ເຊວໄຕລິງໃນການເພາະເຊື້ອໄວຣັດໂປລິໂອ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ໄວຣັດ SIV ຈະປົນເປື້ອນໄປກັບວັກຊີນທີ່ຜະຫລິດໄປນຳ ຫາກເປັນຄວາມຈິງ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ່ຕິດເຊື້ອ HIV ຈາກວັກຊີນ OPV ໃນຄອງໂກຕ້ອງມີນັບລ້ານ ໆ ຄົນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ວັກຊີນໂປລິໂອເປັນວັກຊີນທີ່ໃຫ້ໂດຍການກິນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຍັງມີຂໍ້ສົງໄສວ່າ ໄວຣັດ HIV ສາມາດຕິດຕໍ່ທາງ oral ໄດ້ບໍ່?

ອີກ ໒ ທິດສະດີຕໍ່ໄປ ເປັນການຂະຫຍາຍຄວາມວ່າມັນຕິດຕໍ່ຈາກລິງສູ່ຄົນແລະຄົນສູ່ຄົນໄດ້ແນວໃດ ຂະຫຍາຍໄປວົງກ້າວດ້ວຍວິທີໃດ

  • The Contaminated Needle Theory ປົນເປື້ອນຈາກເຂັມສີດຢາ ສະໄໝກ່ອນ disposible needles (ເຂັມສີດຢາແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວແລ້ວຖິ້ມ) ຍັງບໍ່ແຜ່ຫຼາຍ
  • The Colonialism Theory ພວກລ່າອານານິຄົມຢູ່ແອຟຣິກາໄປຢູ່ກັບຊາວພື້ນເມືອງງ ແລະອາດມີເພດສຳພັນນຳ

ໂດຍ Cryptomnesia ຈາກກະທູ້ http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X8077050/X8077050.html

crossed species infection ระหว่างมนุษย์กับลิงชิมแพนซี

เดิม ไวรัสที่ติดเชื้อในชิมแพนซีคือ Simian Immunodeficiency Virus (SIV) เมื่อมาติดมนุษย์ก็กลายเป็น Human Immunodeficiency Virus (HIV) ซึ่งมีพันธุกรรมที่ identical กันจึงเป็นหลักฐานทางอณูชีววิทยาที่ชัดเจนว่ามนุษย์ติดเชื้อมาจากลิงจริงๆ

ส่วนเส้นทางที่ไวรัสติดเชื้อข้ามสายพันธุ์มายังมนุษย์นั้นก็มีหลายต่อหลายทฤษฎีที่พยายามจะอธิบาย อย่าเพิ่งฟันธงครับว่า เกิดจากคนร่วมเพศกับลิง ลองอ่านต่อใน

http://www.avert.org/origin-aids-hiv.htm

How addicted to Twitter are you?

Posted on July 9, 2009, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

How addicted to Twitter are you?

Created by The Oatmeal