How to get connected to the Internet

ຂຽນເມື່ອ January 12, 2010, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ມັນຊ່າງເຂົ້າກັບສະຖານະການຕອນນີ້ດີແທ້ 🙂

ຈາກ Harold’s Planet ຜ່ານ pradt.net

Tags: , , ,

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code