Spams Attack!

ຂຽນເມື່ອ April 27, 2007, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ, ເທັກໂນໂລຢີ, ໄອເດຍ.

ຮູ້ສຶກວ່າ au8ust.org ຈະມີ spams ເຂົ້າມາຫລາຍສຸດ ໆ ເຊິ່ງກໍ່ພະຍາຍາມຫາປລັກອິນຕ່າງ ໆ ມາຈັດການແລ້ວ ແຕ່ປານນັ້ນກໍ່ຍັງມີເຂົ້າມາຢູ່ເລື້ອຍ ໆ ອີກ ຕອນຫລັງໃຊ້ WP-Hash ກໍ່ຍັງຫລຸດເຂົ້າມາອີກ ແຖມຍັງສ້າງບັນຫາໃຫ້ໂພສຕ໌ບໍ່ໄດ້ນຳ ເລີຍເອົາຊະ

ຕໍ່ມາ ໆ ໃຊ້ປລັກອິນໃຫ້ບວກເລກ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເລື້ອງໄດ້ລາວຫຍັງ ຍັງເຈີະ Spams ເຂົ້າມາອີກ ສົງໄສດຽວຊິໄດ້ໃຊ້ CAPTCHAs ແຕ່ມັນກໍ່ຫຍຸ້ງຍາກອີກ

ອືມ… ຈັກຊິໃຊ້ມຸກໃດແລ້ວບາດນີ້ ຫ້າ ຫ້າ ຫ້າ ບວກ

Technorati Tags: captcha, spam, au8ust, wp-hash, math

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code