Jon Gomm – Passionflower

ຂຽນເມື່ອ January 22, 2012, ໃນຫມວດ ເພງ. (ອ່ານ 923 ຄັ້ງ)

from wiki:

Jon Gomm is an English singer-songwriter and virtuoso performer, using one acoustic guitar to create drum sounds, bass lines and melodies simultaneously. His songs draw on a range of influences and styles, including blues and soul. Michael Hedges is an important source of inspiration. To date he has two solo albums and has toured full-time since 2004.

ເນື້ອຄູ່ຂອງຂ້ອຍ

ຂຽນເມື່ອ January 6, 2012, ໃນຫມວດ ຄວາມຮັກ. (ອ່ານ 1,331 ຄັ້ງ)

ເນື້ອຄູ່ສົດໃໝ່ ມາພ້ອມເບຄອນ ແລະຊີດ ແຊບແນ່ນອນ!

Tags:

ແກ້ບັນຫາ gamma shift ໃນ VLC

ຂຽນເມື່ອ January 3, 2012, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ. (ອ່ານ 1,657 ຄັ້ງ)

ເວລາ Export ໄຟລ໌ວິດີໂອມາຈາກ Premiere ຫາກວ່າ Export ເປັນ H.264 ມັກຈະເຈິບັນຫານຶ່ງກໍຄື gamma shift ຫຼື washed out ເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ສີສັນ ແລະ contrast ໃນວິດີໂອນັ້ນ ຕ່ຳກວ່າຕົ້ນສະບັບ

ຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ເວລາຊອກຫາທາງແກ້ໄຂດົນນານ ກໍພົບວ່າ ເປັນສະເພາະກັບຄົນທີ່ໃຊ້ກາດຈໍ NVIDIA ໂດຍໃນ VLC ສາມາດແກ້ໄດ້ຕາມວິທີໃນ http://wiki.videolan.org/VSG:Video:Color_nVidia

ສ່ວນໃນ QuickTime ກໍພົບບັນຫາດຽວກັນ ແກ້ໄຂໄດ້ຕາມ http://www.videocopilot.net/blog/2008/06/fix-quicktime-gamma-shift/

Tags: , , ,

ລາຍຊື່ໂປຣແກຣມໃນ S5830 ຕອນນີ້

ຂຽນເມື່ອ December 12, 2011, ໃນຫມວດ ເທັກໂນໂລຢີ. (ອ່ານ 1,480 ຄັ້ງ)

ພໍດີຊິອັບຣອມໃໝ່ ກໍເລີຍມາຈົດປະໄວ້ວ່າໃຊ້ຫຍັງແດ່

 • Adobe Reader
 • Barcode Scanner
 • Business Calendar
 • ConvertPad
 • CWM
 • Dolphin Browser HD
 • eBay
 • Emulator ROMs
 • Facebook
 • File Expert
 • FlightBoard
 • Foursquare
 • GPS Tracker
 • How to Tie a Tie
 • Hybrid Stopwatch
 • InkPad
 • Kitchen Timer
 • Memory Trainer
 • Nesoid
 • Photoshop
 • Pixlr-o-matic
 • RealCalc
 • Root Explorer
 • Shazam
 • Sketch n Draw
 • Skype
 • SMS Backup & Restore
 • Tiger NES
 • Titanium Backup
 • Torch
 • TubeMate
 • Twitter
 • UlysseSpeed
 • Wifi Analyzer

Tags: , , , , ,

AIDS ແລະ HIV

ຂຽນເມື່ອ December 2, 2011, ໃນຫມວດ ໄອເດຍ. (ອ່ານ 1,629 ຄັ້ງ)

ຄຳວ່າ AIDS (ເອດ) ເປັນໂລກຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 1980 ເຊິ່ງຄຳວ່າ AIDS ນີ້ ຫຍໍ້ມາຈາກ Acquired Immune Deficiency Syndrome ມີຄວາມໝາຍແບບຫຍໍ້ໆ ວ່າ “ກຸ່ມອາການພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມ”ທີ່ມັນເສື່ອມກໍຍ້ອນເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ HIV (Human Immunodeficiency Virus) ເຮັດໃຫ້ຄົນທີເປັນນັ້ນ ເກີດມີຄວາມລົ້ມເຫລວໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍ. ໃນປີ 2009 ນັ້ນ WHO ຫຼືອົງການອະນາໄມໂລກປະມານວ່າ ມີຜູ່ຕິດເຊື້ອ HIV ແລະຜູ່ປ່ວຍເປັນໂລກເອດຢູ່ປະມານ 33.3 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ (5 ເທົ່າຂອງປະຊາກອນລາວໃນປັດຈຸບັນ) ທີ່ໜ້າຕົກໃຈຄື ແຕ່ລະປີຈະມີຜູ່ຕິດເຊື້ອ HIV ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2.6 ລ້ານຄົນ ຊ້ຳຮ້າຍ ມີຜູ່ເສຍຊີວິດຈາກໂລກເອດເຖິງປີລະ 1.8 ລ້ານຄົນ. ໃນວິທະຍາການແພດປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ມີວິທີໃດສາມາດຮັກສາພະຍາດນີ້ໃຫ້ເຊົາເດັດຂາດໄດ້ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍມີພຽງການເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຊ້າລົງ. ສາເຫດການຕິດເຊື້ອກໍເນື່ອງມາຈາກການມີເພດສຳພັນ ທັງກັບເພດດຽວກັນ ແລະເພດກົງກັນຂ້າມ (ຢ່າຄິດໃດວ່າມີກັບເພດດຽວກັນຊິບໍ່ຕິດ -”-) ແຕ່ກໍບໍ່ສະເພາະວ່າຕ້ອງຕິດທາງເພດສຳພັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະຍັງມີສາເຫດອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນ ການຮັບເລືອດຈາກຜູ່ປ່ວຍໂລກເອດ, ການໃຊ້ເຂັມສີດຢາຮ່ວມກັນກັບຜູ່ມີເຊື້ອນີ້ ແລະຈາກການສົ່ງຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກໃນທ້ອງໂດຍກົງ.

ອົງການອະນາໄມໂລກຫຼື WHO ໄດ້ຖືເອົາວັນທີ 1 ທັນວາ ເປັນວັນຕ້ານເອດໂລກ (World AIDS Day) ໂດຍເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ.

Tags: , , ,

ຮວງເຂົ້າ

ຂຽນເມື່ອ November 8, 2011, ໃນຫມວດ ທັມມະ. (ອ່ານ 1,558 ຄັ້ງ)

ຮວງເຂົ້າທີ່ແກ່ແລ້ວ ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ຍ່ອມນ້ອມລົງ

ຜູ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ຍ່ອມນ້ອມລົງຕໍ່ຜູ່ອື່ນ

ກົງກັນຂ້າມ ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ບໍ່ມີເມັດເຂົ້າ

ຍ່ອມຕັ້ງຊີ້ ຊູຂຶ້ນ ແຕ່ຫາຄ່າໃດບໍ່ໄດ້

FilmCamp 2011

ຂຽນເມື່ອ September 5, 2011, ໃນຫມວດ ຝອຍໃຫ້ຟັງ. (ອ່ານ 1,196 ຄັ້ງ)

ຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ… ບໍ່ໄປດອກ

画皮MV(周迅 陈坤版)

ຂຽນເມື່ອ August 13, 2011, ໃນຫມວດ ຮູບເງົາ. (ອ່ານ 1,784 ຄັ້ງ)

ເບິ່ງໜັງນີ້ແລ້ວ ປະທັບໃຈ! Painted Skin

Tags: , ,

ຕັ້ງຄ່າ iptables ໃຫ້ບລັອກ connection ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາ

ຂຽນເມື່ອ August 12, 2011, ໃນຫມວດ ລິນຸກ. (ອ່ານ 2,001 ຄັ້ງ)

ພໍດີກວດເບິ່ງ watchlog ແລ້ວສັງເກດເຫັນມີພຶດຕິກຳ login ແປກໆ ຈາກ IP ຕ່າງໆ ບາງ IP ກໍພະຍາຍາມລັອກອິນເຖິງ 444 ຄັ້ງ (ເຊິ່ງກໍບໍ່ຜ່ານ) ກໍເລີຍຫາທາງບລັອກໄວ້ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໃຊ້ວິທີໃດ ໄປຊອກເຫັນວິທີນຶ່ງມາ

iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -m state –state NEW –dport 22 -m recent –update –seconds 3600 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -m state –state NEW –dport 22 -m recent –set -j ACCEPT

ວິທີນີ້ຈະ drop IP ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາໃໝ່ໃນໄລຍະເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ກໍໃຊ້ໆ ໄປກ່ອນລະກັນ

Tags: , , , , ,

ເລື່ອງຄວາຍໆ

ຂຽນເມື່ອ July 30, 2011, ໃນຫມວດ ຊີວິດ. (ອ່ານ 2,038 ຄັ້ງ)

ໃນທີ່ສຸດມັນກໍຈົບລົງ…