ກຽມຍ້າຍໄປ Ubuntu #໒

Posted on January 23, 2009, under ເທັກໂນໂລຢີ.

ຕອນທີ່ສອງ ຫຼັງຈາກທີ່ມື້ຄືນວານນີ້ຂຽນໄປແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງ ມື້ນີ້ຄຶດອອກອີກວ່າ ນອກຈາກໂປຣແກຣມແລ້ວ ຍັງມີ settings ຂອງໂປຣແກຣມອີກ ເຊັ່ນວ່າ Firefox ເພາະໃຊ້ຕະຫຼອດ ຂາດບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຢາກເລີ່ມໃໝ່ໝົດ ສຳລັບຕອນນີ້ຈະຂຽນເລື່ອງຍ້າຍ Firefox ຈາກ Windows ໄປ Ubuntu

ເລື່ອງ Bookmarks ອັນນີ້ Foxmarks ຊ່ວຍໄດ້ ມີຂ້າມ platform ສະບາຍ ໆ ສຳລັບບັນດາ Addons ອັນນີ້ໂຫຼດໃໝ່ກໍ່ໄດ້ ແຕ່ບັນຫາທີ່ຈະມີແມ່ນ ພວກ cookies, history, etc.. ພວກນີ້ສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ history ເພາະຄ້ານພິມໃໝ່ໝົດ ຕອນນີ້ຍັງຄຶດຫາທາງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນໃນ %appdata%\Mozilla\Firefox ແລ້ວຄ່ອຍຊອກວິທີເອົາຍັດເຂົ້າໄປໃນ Ubuntu ໃຫ້ໄດ້

ຕາມນັ້ນ

update: ຄຶດອອກອີກຢ່າງແມ່ນ FileZilla ອັນນີ້ກໍ່ໃຊ້ປະຈຳ ແລ້ວກໍ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າມີລາຍຊື່ເວັບໄຊທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ ຄ້ານແກ້ໄຂໃໝ່. FileZilla ມີລະບົບ Export ຄ່າຕ່າງ ໆ ໄວ້ແລ້ວ ສະດວກດີ ສາມາດ export ໄດ້ທັງລາຍຊື່ເວັບໃນ site manager, settings, ແລະ queue ເປັນ XML ໄວ້ import ຕອນຍ້າຍໄປ Ubuntu ໄດ້ 🙂

update ໒: WinMerge ໃຊ້ Meld ແທນ

Gerrit van. Wuijsthoff

Posted on November 27, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ມື້ນີ້ມີໂອກາດໄດ້ອ່ານ ຄວາມເປັນມາໂດຍສັງເຂບຂອງທາດຫຼວງ ທີ່ຕີພິມໃນເວັບໄຊໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ຂະນະທີ່ອ່ານ ໆ ໄປນັ້ນພົບປະໂຫຍກທີ່ວ່າ

ມີການບັນທຶກໄວ້ ຂອງທ່ານ ວັນວຸດ ສະຕົບ ລາຊະທູດຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ປະເທດໂຮນລັງ ປະຈຳຊາວາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 16
ພະຈິກ 1641

ກໍ່ເລີຍໄປຊອກເບິ່ງວ່າ ທ່ານ “ວັນວຸດສະຕົບ” ນີ້ແມ່ນໃຜ? ມີຮູບຫຼືມີເອກະສານຫຍັງໃຫ້ສຶກສາໄດ້ຕໍ່ບໍ່ ແລ້ວກໍ່ປະກົດວ່າຊື່ຂອງທ່ານແມ່ນ “Gerrit van. Wuijsthoff” ຊື່ເພິ່ນສະກົດໄດ້ຫຼາຍແບບ ຂຽນວ່າ “Gerard Wusthof” ກໍ່ມີ ຂຽນວ່າ “Gérard van Wusthof” ກໍ່ມີ, ຂຽນອີກແບບແມ່ນ “Geebaerd von Wusthof” ເປັນຊາວ Dutch ພາສາລາວເອີ້ນວ່າຊາວ ຮອນແລນ ຕາມເອກະສານໃນ International Institute for Asian Studies (IIAS) ລະບຸວ່າເພິ່ນເປັນພໍ່ຄ້າຂອງ Vereenigde Oost-Indische Compagnie ຫຍໍ້ເປັນ VOC ແປວ່າ Dutch East India Company (Wikipedia)

ເສຍດາຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນເວັບໄຊ ແຕ່ເພິ່ນລະບຸວ່າ ມີຢູ່ National Archives ໃນ The Hague ປະເທດ Netherlands. ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ມີບັນທຶກກ່ຽວກັບລາວສັດຕະວັດທີ່ ໑໗.

ໄວ້ຖ້າຄືບໜ້າແນວໃດຈະມາຂຽນໃໝ່