AIDS ແລະ HIV

Posted on December 2, 2011, under ໄອເດຍ.

ຄຳວ່າ AIDS (ເອດ) ເປັນໂລກຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 1980 ເຊິ່ງຄຳວ່າ AIDS ນີ້ ຫຍໍ້ມາຈາກ Acquired Immune Deficiency Syndrome ມີຄວາມໝາຍແບບຫຍໍ້ໆ ວ່າ “ກຸ່ມອາການພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມ”ທີ່ມັນເສື່ອມກໍຍ້ອນເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ HIV (Human Immunodeficiency Virus) ເຮັດໃຫ້ຄົນທີເປັນນັ້ນ ເກີດມີຄວາມລົ້ມເຫລວໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍ. ໃນປີ 2009 ນັ້ນ WHO ຫຼືອົງການອະນາໄມໂລກປະມານວ່າ ມີຜູ່ຕິດເຊື້ອ HIV ແລະຜູ່ປ່ວຍເປັນໂລກເອດຢູ່ປະມານ 33.3 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ (5 ເທົ່າຂອງປະຊາກອນລາວໃນປັດຈຸບັນ) ທີ່ໜ້າຕົກໃຈຄື ແຕ່ລະປີຈະມີຜູ່ຕິດເຊື້ອ HIV ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2.6 ລ້ານຄົນ ຊ້ຳຮ້າຍ ມີຜູ່ເສຍຊີວິດຈາກໂລກເອດເຖິງປີລະ 1.8 ລ້ານຄົນ. ໃນວິທະຍາການແພດປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ມີວິທີໃດສາມາດຮັກສາພະຍາດນີ້ໃຫ້ເຊົາເດັດຂາດໄດ້ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍມີພຽງການເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຊ້າລົງ. ສາເຫດການຕິດເຊື້ອກໍເນື່ອງມາຈາກການມີເພດສຳພັນ ທັງກັບເພດດຽວກັນ ແລະເພດກົງກັນຂ້າມ (ຢ່າຄິດໃດວ່າມີກັບເພດດຽວກັນຊິບໍ່ຕິດ -”-) ແຕ່ກໍບໍ່ສະເພາະວ່າຕ້ອງຕິດທາງເພດສຳພັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະຍັງມີສາເຫດອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນ ການຮັບເລືອດຈາກຜູ່ປ່ວຍໂລກເອດ, ການໃຊ້ເຂັມສີດຢາຮ່ວມກັນກັບຜູ່ມີເຊື້ອນີ້ ແລະຈາກການສົ່ງຕໍ່ຈາກແມ່ສູ່ລູກໃນທ້ອງໂດຍກົງ.

ອົງການອະນາໄມໂລກຫຼື WHO ໄດ້ຖືເອົາວັນທີ 1 ທັນວາ ເປັນວັນຕ້ານເອດໂລກ (World AIDS Day) ໂດຍເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ.