ເບື່ອນັກຊາວຕ່າງຊາດບາງຄົນ

Posted on December 2, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ລະວັງ! ເລື່ອງນີ້ມີເນື້ອຫາທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ພຶງປະສົງ ກະລຸນາຄຶດໃຫ້ດີກ່ອນອ່ານຫຍໍ້ໜ້າຕໍ່ໄປ…

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈົ່ມໄປໃນຕອນກ່ອນໜ້ານີ້ ມື້ນີ້ກໍ່ພົບເຫດການໜ້າເບື່ອໜ່າຍອີກປະການໜຶ່ງ ນັ້ນກໍ່ຄືເລື່ອງປ່ຽນເງິນ

ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ຝຣັ່ງມາປ່ຽນເງິນ ມີເງິນໃບ $໑໐໐ ເຂົາເຈົ້າຂໍປ່ຽນແຕ່ $໕໐ ກໍ່ຕົກລົງ ຈັດແຈງປ່ຽນໃຫ້ ແລ້ວກໍ່ທອນໃບ $໕໐ ອີກໃບໃຫ້ ປະກົດວ່າ ໃບນັ້ນມັນມີຮອຍບິກຂີດສອງຈຸດ ເຊິ່ງຊາວຕ່າງຊາດທີ່ມາປ່ຽນນຳນັ້ນບໍ່ພໍໃຈ ເພາະວ່າມີຮອຍຂີດ ຈຶ່ງຂໍປ່ຽນເອົາໃບໃໝ່ ກໍ່ເລີຍປ່ຽນໃຫ້ ເພາະຄ້ານໄປຕໍ່ຄວາມຍາວສາວຄວາມຍືດນຳເພິ່ນ

ທີ່ເອົາມາຈົ່ມກໍ່ເພາະວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວພວກນີ້ (ບາງຄົນ) ມັນເຫັນແກ່ຕົວ ເວລາຕອນມາປ່ຽນເງິນ ເອົາໃບຂາດ ໆ ຫວິ້ນ ໆ ຫຼືມີຮອຍຂີດຂ້າ ໃບເກົ່າ ໆ ເອົາໃຫ້ເຮົາ ເຮົາຖາມປ່ຽນ ບອກວ່າມັນມີຮອຍຂີດ ຮອຍຂ້າ ມີບ່ອນຂາດ ມັນບໍ່ຍອມ ບອກວ່າ ອັນນີ້ກໍ່ເງິນຄືກັນ ຊິເປັນຫຍັງ ມັນບໍ່ມີບັນຫາດອກ ບາງຄັ້ງກໍ່ເວົ້າປະມານວ່າ ອັນນີ້ຂ້ອຍເອົາມາຈາກທະນາຄານ ກໍ່ວ່າກັນໄປ ແຕ່ຕອນທີ່ເຮົາເອົາໃບບໍ່ດີໃຫ້ຫັ້ນນາາາາາາາ ມັນຄືມາຈົ່ມທຸກຈົ່ມຍາກແທ້

ຄົນເຮົາ ບໍ່ວ່າເຊື້ອຊາດໃດ ມາຈາກປະເທດຮັ່ງມີ ຫຼືທຸກຍາກ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວສະເໝີ ເພາະກິເລດມັນນອນເນື່ອງໃນສັນດານມາດົນ 🙁

ເລື່ອງຂອງຝຣັ່ງບາງຄົນ

Posted on November 26, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ລະວັງ! ເລື່ອງນີ້ມີເນື້ອຫາທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ພຶງປະສົງ ກະລຸນາຄຶດໃຫ້ດີກ່ອນອ່ານຫຍໍ້ໜ້າຕໍ່ໄປ…

ເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຫຼາກຫຼາຍ ບາງຄົນກໍ່ດີແສນດີ ບາງຄົນມັນກໍ່ຊົ່ວແສນຊົ່ວ ແຕ່ເວົ້າຮອດບ່ອນຊົ່ວແລ້ວ ຄົນຕ່າງປະເທດຕອນມັນຊິຊົ່ວມັນກໍ່ຊົ່ວໄດ້ໃຈຫຼາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນມັນບອກຈ່າຍແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຈິງມັນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍ ແລະມັນກໍ່ຮູ້ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍ ແຕ່ມັນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາສັບສົນນັ້ນເອງ ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍເລີຍ -_-)a

ຄວາມຂີ້ຕົວະຂອງຝຣັ່ງນີ້ຍັງມີຕໍ່ ເຊັ່ນວ່າ ເຫດການຂຶ້ນມື້ນີ້ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດຍ່າງເຂົ້າມາຕອນຍັງບໍ່ທັນເປີດຮ້ານ ແລ້ວບອກວ່າ ຂໍໃຫ້ໄຂຝາເບຍໃຫ້ແດ່ ກໍ່ເລີຍຖາມໄປວ່າ ເຈົ້າຊື້ຈາກຮ້ານນີ້ບໍ? ເຂົາຕອບວ່າ Yes, I bought it from here ກໍ່ບໍ່ໄດ້ວ່າຫຍັງກໍ່ໄຂໃຫ້ຕາມປົກກະຕິ ແລ້ວກໍ່ໄປຖາມພະນັກງານ ປະກົດວ່າມື້ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຂາຍຈັກແກ້ວ ສະແດງວ່າຖືກບັກຝຣັ່ງນີ້ຕົວະເສຍແລ້ວ ຮະຮາ…

ນິໄສແບບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍພົບໃນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນລາວປານໃດ ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວຈະກົງໄປກົງມາ ຊື້ກໍ່ວ່າຊື້ ຈ່າຍກໍ່ວ່າຈ່າຍ ແຕ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວບາງຄົນນີ້ ນິໄສສູ້ຄົນລາວບໍ່ໄດ້ເລີຍ 🙁

ຈົ່ມໝົດແລ້ວ ໄປກ່ອນ ໕໕໕+ ມື້ນີ້ມາຈົ່ມໂດຍສະເພາະ