ພະເທວະທັດ

Posted on December 9, 2013, under ທັມມະ.

ພະເທວະທັດ ໃນສະໄໝພະພຸດທະການເປັນອ້າຍຂອງພະນາງຍະໂສທະຣາ (ພິມພາ) ພະຊາຍາຂອງເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະລາຊະກຸມານ ທີ່ມາເປັນພະພຸດທະເຈົ້າ ແລະເປັນລູກຂອງລູງພະພຸດທະເຈົ້າເອງ ພະເທວະທັດນັ້ນຕອມຈອງລ້າງພະພຸດທະເຈົ້າມາຫຼາຍຊາດ ອະດີດຊາດດົນນານມາແລ້ວນັ້ນ ພະເທວະທັດເປັນພໍ່ຄ້າວານິດ ມີຈິດລະໂມບທຸຈະລິດ ແລະໃນຊາດນັ້ນເອງ ພະພຸດທະອົງໄດ້ສະເຫວີຍພະຊາດເປັນພໍ່ຄ້າວານິດນຳເຊັ່ນກັນ ແຕ່ເປັນຝ່າຍສຸຈະລິດ (more…)

ຜູ້ຊະນະທີ່ແທ້ຈິງ

Posted on December 16, 2008, under ທັມມະ.

[…] ຊົນພາລກ່າວຄຳຫຍາບດ້ວຍວາຈາ ຍ່ອມສຳຄັນວ່າຊະນະທີດຽວ ແຕ່ຄວາມອົດກັ້ນໄດ້ເປັນຄວາມຊະນະຂອງບັນດິດຜູ້ຮູ້ແຈ້ງຢູ່ ຜູ້ໃດໂກດຕອບບຸກຄົນຜູ້ໂກດແລ້ວ ຜູ້ນັ້ນເປັນຜູ້ລາມົກກວ່າບຸກຄົນຜູ້ໂກດແລ້ວ ເພາະການໂກດຕອບນັ້ນ ບຸກຄົນບໍ່ໂກດຕອບບຸກຄົນຜູ້ໂກດແລ້ວ ຍ່ອມຊື່ວ່າຊະນະສົງຄາມອັນບຸກຄົນຊະນະໄດ້ໂດຍຍາກ ຜູ້ໃດຮູ້ວ່າຜູ້ອື່ນໂກດແລ້ວ ເປັນຜູ້ມີສະຕິ ສະຫງົບຢູ່ໄດ້ ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຊື່ວ່າປະພຶດປະໂຫຍດແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ຄືແກ່ຕົນແລະແກ່ຜູ້ອື່ນ ເມື່ອຜູ້ນັ້ນຮັກສາປະໂຫຍດທັງ ໒ ຝ່າຍ ຄືຂອງຕົນແລະຂອງຜູ້ອື່ນ ຊົນທັງຫຼາຍຜູ້ບໍ່ສະຫຼາດໃນທັມ ຍ່ອມສຳຄັນບຸກຄົນນັ້ນວ່າ ເປັນຄົນເຂລົາ ດັ່ງນີ້ […]

84000.org

ວິທີລ່ວງຮູ້ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນ

Posted on December 15, 2008, under ທັມມະ.

[…] ດູກ່ອນມະຫາບພິດ ສີລເຖິງຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການຢູ່ຮ່ວມກັນ ກໍ່ສີລນັ້ນ ຈະພຶງຮູ້ໄດ້ໂດຍກາລນານ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກາລເລັກນ້ອຍ ຜູ້ສົນໃຈຈຶ່ງຈະຮູ້ ຜູ້ບໍ່ສົນໃຈກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ້ມີບັນຍາຈຶງຈະຮູ້ໄດ້ ຜູ້ມີປັນຍາຊາມກໍ່ບໍ່ຮູ້ […]

[…] ດູກ່ອນມະຫາບພິດ ກຳລັງໃຈພຶງຮູ້ໄດ້ໃນຄາວມີອັນຕະລາຍ ກໍ່ກຳລັງໃຈນັ້ນ ຈະພຶງຮູ້ໄດ້ໂດຍກາລນານ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກາລເລັກນ້ອຍ ຜູ້ສົນໃຈຈຶ່ງຈະຮູ້ ຜູ້ບໍ່ສົນໃຈກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ້ມີບັນຍາຈຶງຈະຮູ້ໄດ້ ຜູ້ມີປັນຍາຊາມກໍ່ບໍ່ຮູ້ […]

[…] ດູກ່ອນມະຫາບພິດ ປັນຍາຈະພຶງຮູ້ໄດ້ດ້ວຍການສົນທະນາ ກໍ່ປັນຍານັ້ນ ຈະພຶງຮູ້ໄດ້ໂດຍກາລນານ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍກາລເລັກນ້ອຍ ຜູ້ສົນໃຈຈຶ່ງຈະຮູ້ ຜູ້ບໍ່ສົນໃຈກໍ່ບໍ່ຮູ້ ຜູ້ມີບັນຍາຈຶງຈະຮູ້ໄດ້ ຜູ້ມີປັນຍາຊາມກໍ່ບໍ່ຮູ້ […]

[…] ຄົນຜູ້ເກີດມາດີ ບໍ່ຄວນໄວ້ວາງໃຈ ເພາະຜິວພັນແລະຮູບຮ່າງບໍ່ຄວນໄວ້ວາງໃຈ ເພາະການເຫັນກັນຊົ່ວຄູ່ດຽວ ເພາະວ່ານັກບວດຜູ້ບໍ່ສັງລວມທັງຫຼາຍ ຍ່ອມທ່ຽວໄປໃນໂລກນີ້ ດ້ວຍເຄື່ອງບໍລິຂານຂອງເຫຼົ່ານັກບວດຜູ້ສັງລວດດີແລ້ວ ປະດຸດກຸນທະລະດິນແລະມາສະກະໂລຫະ ຫຸ້ມດ້ວຍທອງຄຳປອມໄວ້ ຄົນທັງຫຼາຍບໍ່ບໍລິສຸດພາຍໃນ ງາມແຕ່ພາຍນອກ ແວດລ້ອມດ້ວຍບໍລິວານ ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນໂລກ […]

ຈາກພຣະໄຕຣປິດົກປາລີ ເຫຼັ້ມທີ່ ໑໗ ໜ້າທີ່ ໑໑໔
http://84000.org/true/110.html

ຄາຖາທັມບົດ ໂກທວັກທີ່ ໑໗

Posted on June 17, 2008, under ທັມມະ.

“ພຶງຊະນະຄວາມໂກດດ້ວຍຄວາມບໍ່ໂກດ

ພຶງຊະນະຄວາມບໍ່ໃຍດີດ້ວຍຄວາມດີ

ພຶງຊະນະຄວາມຖີ່ດ້ວຍການໃຫ້

ພຶງຊະນະຄົນມັກກວ່າຄຳເຫລາະແຫລະດ້ວຍຄຳສັຈ”

ພໍດີມີໂອກາດໄດ້ອ່ານວາລະສານທັມມະໃກ້ຕົວ ເລີຍເຫັນພຸທພາສິດນີ້ມາ ອ່ານແລ້ວຂົນລຸກ

ໂມຂະບຸລຸດ

Posted on June 16, 2008, under ທັມມະ.

ດູກ່ອນໂມຂະບຸລຸດ ທັມອັນເຮົາສະແດງແລ້ວໂດຍອະເນກປຣິຍາຍ ເພື່ອຄາຍຄວາມກຳໜັດ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມີຄວາມກຳໜັດ ເພື່ອຄວາມພາກ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຄວາມປະກອບ ເພື່ອຄວາມບໍ່ຍຶດໝັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມີຄວາມຍຶດໝັ້ນບໍ່ແມ່ນຫຼື? ເມື່ອທັມຊື່ນັ້ນອັນເຮົາສະແດງແລ້ວ ເພື່ອຄາຍຄວາມກຳໜັດ ເຈົ້າຍັງຈະຄິດເພື່ອມີຄວາມກຳໜັດ ເຮົາສະແດງເພື່ອຄວາມພາກ ເຈົ້າຍັງຈະຄິດເພື່ອຄວາມປະກອບ ເຮົາສະແດງເພື່ອຄວາມບໍ່ຖືໝັ້ນ ເຈົ້າຍັງຈະຄິດເພື່ອມີຄວາມຖືໝັ້ນ.

ດູກ່ອນໂມຂະບຸລຸດ ທັມອັນເຮົາສະແດງແລ້ວໂດຍອະເນກປຣິຍາຍ ເພື່ອເປັນທີ່ສຳລອກແຫ່ງຣາຄະ ເພື່ອເປັນທີ່ສ່າງແຫ່ງຄວາມເມົາ ເພື່ອເປັນທີ່ດັບສູນແຫ່ງຄວາມຣະຫາຍ ເພື່ອເປັນທີ່ສຳຣອກແຫ່ງຕັນຫາ ເພື່ອເປັນທີ່ດັບແຫ່ງຕັນຫາ ເພື່ອອກໄປຈາກຕັນຫາຊື່ວ່ານະ ບໍ່ແມ່ນຫຼື?

ສ່ວນຫນຶ່ງຈາກ ພຣະໄຕຣປິດົກ ເຫຼັ້ມທີ່ ໑ ພຣະວິໄນປິດົກ ເຫຼັ້ມທີ່ ໑ ມະຫາວິພັງ ພາກ ໑

Busy life ຕອນທີ່ ໑

Posted on April 21, 2008, under ທັມມະ.

ໄດ້ໂອກາດປ່ຽນ Theme ພ້ອມເລີຍ ຍັງຄົງຄວາມມືດມົນເຊັ່ນເດີມ 😀 ຊ່ວງນີ້ຫຍຸ້ງວຽກຫລາຍເລື່ອງ ຮູ້ສຶກວ່າເຄີຍຂຽນໄປກ່ອນຫນ້ານີ້ແລ້ວໃນ ອີກບລັອກຫນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຂຽນຕື່ມກໍ່ໄດ້ ເຮົາບໍ່ຖື ໕໕໕

ໄລຍະນີ້ກຳລັງງົມຢູ່ກັບການແກ້ໄຂຫລາຍ ໆ ຢ່າງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ບາງອັນເກົ່າໂພດກໍ່ຢາກເອົາມາປັດຝຸ່ນ ບາງອັນເກົ່າເກີນໃຊ້ໄດ້ກໍ່ຢາກເອົາໄປແຂວນປະໄວ້ ເຜື່ອມື້ຫນ້າມີເວລາຄ່ອຍເບິ່ງໃຫມ່ ແຕ່ວ່າ ເວລາກໍ່ຍັງຄົງເປັນບັນຫາ ອັນທີ່ຈິງບັນຫາບໍ່ໄດ້ມາຈາກເວລາ ແຕ່ບັນຫາມັນມາຈາກຄົນບໍລິຫານເວລາ ເພິ່ນວ່າ ຄົນເຮົາມີເວລາ ໒໔ ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນຫມົດ ແຕ່ວ່າ ໃຜກັນທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ ໒໔ ຊົ່ວໂມງນັ້ນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ

(more…)

ໜັງສືທັມມະຈາກບາງກອກ

Posted on January 22, 2008, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ທັມມະຝາກໃຫ້ອ້າຍຕັ້ມເພິ່ນຫາມາໃຫ້ ພໍ່ອ້າຍຕັ້ມລະໄປຊອກມາຫລາຍແທ້ຫລາຍວ່າ ຈັກຕອນໃດຊິອ່ານຫມົດບາດນີ້ 555

ບັນຫາ ໔ ຂໍ້ຂອງພະອິນ

Posted on December 5, 2007, under ທັມມະ.

  1. ຜູ້ທີ່ຕົບຕີຜູ້ອື່ນດ້ວຍມືດ້ວຍຕີນ ຕົບປາກຜູ້ອື່ນ ຜູ້ນັ້ນຍິ່ງເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ຖືກຕີ ຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ?
  2. ຜູ້ທີ່ດ່າວ່າຜູ້ອື່ນ ແຕ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເປັນໄປຕາມນັ້ນ ແລະຄົນທີ່ຖືກດ່າ ເປັນຄົນທີ່ຮັກຂອງຄົນດ່າ ຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ?
  3. ຜູ້ທີ່ຂີ້ຕົວະຕໍ່ກັນ ເວົ້າຈາບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ຄົນທີ່ຕົວະນັ້ນແຫລະ ພັດເປັນທີ່ຮັກຂອງກັນແລະກັນ ຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ?
  4. ຜູ້ທີ່ມາເອົາເຂົ້າປາອາຫານ ສິ່ງຂອງແລະຜ້າຜ່ອນເງິນທອງ ແຕ່ຜູ້ນັ້ນພັດເປັນທີ່ຊອບໃຈຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນເຫລົ່ານັ້ນ ຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ?