Archive for 'ເພງ'

ໜັກໃຈ

Posted on April 13, 2014, under ເພງ.

ບໍ່ຕ່າງກັນ

Posted on March 19, 2014, under ເພງ.

ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າຄວາມຮັກເປັນແນວໃດ
ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນດອກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກ
ຮູ້ບໍ່ວ່າຄວາມຄິດຮອດ ມັນໜ້າຕາເປັນແນວໃດ
ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ດອກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກ
ບໍ່ຕ່າງກັນກັບໃຈຂ້ອຍດອກ
ສິ່ງນັ້ນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ເຮົາຕ່າງຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ
ບາງສິ່ງ ເຮົາອາດບໍ່ເຫັນມັນດ້ວຍຕາ
ແຕ່ເຮົາຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ ເຮົາບໍ່ຕ່າງກັນ
ທຸກຄັ້ງທີ່ເຫງົາພຽງມີເຈົ້າກໍເຮັດໃຫ້ຊື່ນໃຈ
ແລະຂ້ອຍໝັ້ນວ່າເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກ
ບໍ່ຕ່າງກັນກັບໃຈຂ້ອຍດອກ
ສິ່ງນັ້ນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ເຮົາຕ່າງຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ
ບາງຢ່າງ ບໍ່ອາດເບິ່ງເຫັນມັນດ້ວຍຕາ
ແຕ່ເຮົາຮຽນຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ ເຮົາບໍ່ຕ່າງກັນ
ລົມເຢັນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ບໍ່ຕ່າງກັບຂ້ອຍເທົ່າໃດ
ໄອອຸ່ນຍາມເຊົ້າຂອງທຸກມື້
ກໍຄືວ່າມັນບໍ່ຕ່າງກັນກັບໃຈຂ້ອຍເລີຍ
ສິ່ງນັ້ນທີ່ເຈົ້າສຳຜັດ ເຮົາຕ່າງຮັບຮູ້ມັນດ້ວຍໃຈ
ບາງຢ່າງບໍ່ອາດເບິ່ງເຫັນມັນດ້ວຍຕາ

ແຕ່ເຮົາຮັບຮູ້ມັນໄດ້ດ້ວຍໃຈ ເຮົາບໍ່ຕ່າງກັນ

ບໍ່ໝົດຮັກ ແຕ່ໝົດແຮງ

Posted on February 9, 2014, under ເພງ.

ມັນຍາວນານເຫຼືອເກີນ ທີ່ຂ້ອຍເດີນດຽວດາຍ
ທັງທີ່ໃນໃຈນີ້ຂ້ອຍມີເຈົ້າຢູ່ເພື່ອເປັນຈຸດໝາຍ
ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາພົບກັນ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າຍິ້ມໃຫ້
ຢາກກອດເກັບເອົາໄວ້ເພາະຮູ້ບໍ່ດົນເຈົ້າຈະຫາຍໄປ
ວັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຈົ້າ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ
ບໍ່​ເຄີຍ​ໝົດ​ຮັກ ແຕ່​ເລີ່ມ​ໝົດ​ແຮງທີ່​ຂ້ອຍ​ຈະ​ລໍ​ຕໍ່​ໄປ

ຍິ່ງ​ຮັກ​ຍິ່ງ​ລໍ​ກໍ​ຍິ່ງ​ອ່ອນ​ໃຈ
ຍິ່ງ​ຄິດ​ຮອດ​ກໍ​ຍິ່ງ​ຮ້ອງ​ໄຫ້
ເມື່ອບໍ່​ມີ​ວັນ​ໃດ
ທີ່​ຂ້ອຍ​ມີເຈົ້າ
ໝົດ​ແລ້ວ ໝົດ​ແຮງ​ລັ້ງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ໄປ
ທົນ​ຢູ່​ແບບ​ນີ້​ ຂ້ອຍ​ທົນ​ເພື່ອ​ໃຜ

ເພື່ອ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຂ້ອຍ
ເພື່ອ​ເຮົາ ເພື່ອ​ຮັກ​ນີ້​ຂ້ອຍ​ຂໍ​ບອກ​ລາ
ຄວາມ​ສູກ​ຢູ່​ຫົນ​ໃດ ໃຈ​ບໍ່​ເຄີຍ​ພົບ​ເຈີ
ຈົນ​ວິ​ນາ​ທີ​ນັ້ນ​ທີ່​ເຮົາ​ພົບ​ກັນ​ຊ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ
ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ເຮົາ​ພົບ​ກັນ ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຍິ້ມ​ໃຫ້
ຢາກດອກ​ເກັບ​ເອົາ​ໄວ້ ເພາະ​ຮູ້ບໍ່​ດົນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຫາຍ​ໄປ

ວັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຈົ້າ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃສ
ບໍ່​ເຄີຍ​ໝົດ​ຮັກ ແຕ່​ເລີ່ມ​ໝົດ​ແຮງ ທີ່​ຂ້ອ​ຍ​ຈະ​ລໍ​ຕໍ່​ໄປ…

ຍິ່ງ​ຮັກ ຍິ່ງ​ລໍ​ກໍ​ຍິ່ງ​ອ່ອນ​ໃຈ
ຍິ່ງ​ຄິ​ດ​ຮອດ​ກໍ​ຍິ່ງ​ຮ້ອງ​ໄຫ້
ເມື່ອບໍ່​ມີ​ວັນ​ໃດ
ທີ່​ຂ້ອຍ​ມີເຈົ້າ
ໝົດ​ແລ້ວ ໝົດ​ແຮງ​ລັ້ງ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ໄປ
ທົນ​ຢູ່​ແບບ​ນີ້​ ຂ້ອຍ​ທົນ​ເພື່ອ​ໃຜ
ເພື່ອ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຂ້ອຍ
ເພື່ອ​ເຮົາ ເພື່ອ​ຮັກ​ນີ້​ຂ້ອຍ​ຂໍ​ບອກ​ລາ…

ຝາກຄວາມຍິນດີ

Posted on January 24, 2014, under ເພງ.

ຂ້ອຍມາຍິນດີໃຫ້ກັບຮັກທີ່ສົດໃສ
ຍິນດີທີ່ເຈົ້າໄດ້ພົບເຈີ
ຄົນທີ່ດີ ຄົນທີ່ຄວນຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າ
ຄົນທີ່ເຂົ້າກັນຫຼາຍກວ່າຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຫວັງຈະຢືນບ່ອນນັ້ນຂ້າງໆເຈົ້າ
ໄດ້ເດີນຮ່ວມທາງກັນຄືເກົ່າ
ແຕ່ກໍຮູ້ໜ້າເສຍໃຈເມື່ອມັນສວາຍເກີນ
ບໍ່ມີແລ້ວທີ່ເຄີຍຮັກກັນ

ໃນມື້ນີ້ມີພຽງຖ້ອຍຄຳສົ່ງທ້າຍ
ລາກ່ອນຮັກທີ່ເຄີຍສວຍງາມ
ບໍ່ໂກດເຄືອງເຈົ້າເລີຍມີແຕ່ຄຳຍິນດີ
ແລະຄຳອວຍພອນຈາກໃຈໃຫ້ເຈົ້າ

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກມີແຕ່ຄວາມສຸກໃຈ
ບໍ່ວ່າສິ່ງໃດເຂົ້າກັນໝົດທຸກຢ່າງ
ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກເຂົາແລະລາວບໍ່ຈືດຈາງ
ມີລາວຄຽງຂ້າງບໍ່ມີຄວາມທຸກໃດ

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກດີກວ່າທີ່ຝັນ
ບໍ່ມີປ່ຽນຜັນຮັກກັນໝົດຫົວໃຈ
ຂໍໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຄຽງຄູ່ກັນຕະຫຼອດໄປ
ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຍັງບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ແລະຮັກໄດ້ພຽງແຕ່ເຈົ້າຢູ່ຄືເກົ່າ

ເຊື່ອງນ້ຳຕາໄວ້ໃຕ້ຮອຍຍິ້ມທີ່ໃຫ້ໄປ
ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ
ວ່າຂ້ອຍຝືນເກັບເລື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກທຸກສິ່ງ
ກົດມັນໄວ້ຈົນໃຈປວດຮ້າວ

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກດີກວ່າທີ່ຝັນ
ຂໍໃຫ້ຄົນນັ້ນດີກວ່າຂ້ອຍທຸກຢ່າງ
ໃຫ້ລາວຄອຍຮັກ ຄອຍເບິ່ງແຍງ ຄອຍຢູ່ຄຽງຂ້າງ
ແບບທີ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ

ຂໍໃຫ້ຄາດຫວັງແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຜິດພັ້ງ
ບໍ່ຄືຄວາມຫຼັງທີ່ເຈົ້າເຄີຍພົບເຈີ
ຂໍໃຫ້ເທື່ອນີ້ໄດ້ຢ່າງໃຈເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ
ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຍັງມີແຕ່ເຈົ້າ
ແລະຮັກໄດ້ພຽງແຕ່ເຈົ້າຢູ່ຄືເກົ່າ

ຂໍໃຫ້ຮັກນັ້ນໄດ້ຄູ່ຄຽງກັນຕະຫຼອດໄປ
ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຍັງບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ແລະຮັກໄດ້ພຽງແຕ່ເຈົ້າຢູ່ຄືເກົ່າ

ບໍ່ເຫັນຝຸ່ນ

Posted on January 8, 2014, under ເພງ.

ມື້ນຶ່ງເກີດມີລົມແຮງໆ ພັດໄປໃກ້ເຈົ້າຫຼາຍເກີນໄປ
ຂ້ອຍກໍຮູ້ໂຕວ່າລົບກວນຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລຳຄານ
ຄົນມັນຮັກ ກໍເລີຍມາຕາມມາໃສ່ໃຈ
ກໍຄົນໃນໃຈຄົນດຽວຂອງຂ້ອຍຄືເຈົ້າ
ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເບິ່ງເສດຝຸ່ນຄືຂ້ອຍ
ຢູ່ໃກ້ໆຍັງລຳຄານໜັກໜາ
ຍິ່ງມາລອຍໃກ້ຊິດສາຍຕາ
ມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂຸ່ນເຄືອງ
ຖ້າຫາກມື້ໃດເຂົ້າໃກ້ເກີນໄປ
ຢ່າພັກໃສຂ້ອຍພຽງຕ້ອງການແຕ່ພຽງ
ລັກມາລອຍລັກມາຂ້າງຄຽງ
ບໍ່ໄດ້ຫວັງໃຫ້ເຫັນ ໃນສາຍຕາ

Kobori

Posted on December 25, 2013, under ເພງ.

“Kobori”

Vocal : ACHI
Concept by Kittikorn Liawsirikun & Suchada Vatanasapt
Lyrics by Yusuke Namikawa
Composed & Arranged by Vichaya Vatanasapt
Mixed & Mastered by TPSM @ TPSMSTUDIO, TH 2013
Produced by Hualampong Riddim & M39

########################################­###########################

Lyrics

今 ココロに 尋ねてみよう
Ima kokoro ni tazunete miyou
溢れてしまいそうな 想いの訳を
Afurete shimaisouna omoi no wake

鍵をかけ 閉ざしてしまおう
Kagi wo kake tozashitesimaou
もう二度と誰かを傷つけぬように
Mou nidoto dareka wo kizutsukenuyouni

(*)
理性が気持ちを 閉じ込めようとするけど
Risei ga kimochi wo tojikomeyouto surukedo
切ない夜に 私は引き裂かれる
Setsunai yoru ni watashi wa hikisakareru

どんな言葉でも表せない 迷えるココロ
Donna kotoba demo arawasenai mayoeru kokoro
たまには逃げ出してしまいそうになるけど
Tamaniwa nigedashite shimaisouninarukedo
今 この胸の内 全て 打ち明けさせて
Ima kono mune no uchi subete uchiakesasete

今はもう それさえできない
Ima wa mou soresae dekinai
悔むことさえ許されない
Kuyamu koto sae yurusarenai
真っすぐに君と 向き合う勇気ください
Massugu ni kimi to mukiau yuuki kudasai

(Repeat *)

OneRepublic – Counting Stars

Posted on December 10, 2013, under ເພງ.

ມ່ວນດີເພງນີ້ ເນື້ອຫາດີ (more…)

Jon Gomm – Passionflower

Posted on January 22, 2012, under ເພງ.

from wiki:

Jon Gomm is an English singer-songwriter and virtuoso performer, using one acoustic guitar to create drum sounds, bass lines and melodies simultaneously. His songs draw on a range of influences and styles, including blues and soul. Michael Hedges is an important source of inspiration. To date he has two solo albums and has toured full-time since 2004.