ສັງຄົມລາວ

ຂຽນເມື່ອ March 22, 2007, ໃນຫມວດ ຊີວິດ, ບ້ານເມືອງ, ສັງຄົມ.

ໃຫໃຫຍ່ລົ້ນ ໃຫນ້ອຍບໍ່ເຕັມ


ຫມາເຫົ່າຊ້າງ ລະວັງບ່ອນບາທາມັນເດີຕີນຊ້າງຢຽບປາກນົກປາກບໍ່ໄດ້ໄອບໍ່ດັງໃຜມືນ້ອຍຄ່ອຍຢິບຄ່ອຍແຍມ ໃຜມືໃຫຍ່ຮູດກິນຮູດກິນມ້າສອງປາກແຕ່ມີດາກດຽວຜູ້ກິນກິນພໍຮາກ ຜູ້ຢາກຢາກບໍຕາຍ

ທີ່ມາ – Inlao.net

Technorati Tags: ພາສິດລາວ, ຄຳຄົມ, realme, au8ust

ຂຽນຄຳເຫັນ

*

code