Champa Muang Lao’s Frequent flyer program

Posted on June 13, 2015, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

Frequent flyer program ຂອງ Lao Airlines ເປີດໃຫ້ສະມັກຜ່ານໜ້າເວັບແລ້ວໃນຊື່ Champa Muang Lao (ອັນທີ່ຈິງກ່ອນໜ້ານີ້ເປີດໂຕມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014) ລະບົບສະມາຊິກມີສອງແບບ 1) Silver ກັບ 2) Gold ເຊິ່ງກໍບໍ່ຮູ້ທັງສອງແບບຕ່າງກັນແນວໃດເພາະໃນເວັບບໍ່ລະບຸ 555

ການໄດ້ບັດ Silver ຂອງ CML ແມ່ນຕ້ອງນັ່ງຖ້ຽວບິນໃດກໍໄດ້ທີ່ມີສິດສະສົມໄມລ໌ກໍຄື Booking class: C, D, Z, O, Y, E, W, V, S, M, K, N, T, G, X, B, L, Q, H ເຊິ່ງແຕ່ລະ class ຈະໄດ້ຄະແນນຫຼາຍໜ້ອຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ລາຍລະອຽດເບິ່ງໄດ້ໃນຕາຕາລາງ http://cml.laoairlines.com/…/Introdu…/tabId/156/Default.aspx (ຫຼາຍສຸດແມ່ນ 2 ເທົ່າເມື່ອບິນດ້ວຍ Business class ລະຫັດ C ກັບ D)

ສ່ວນຈຳນວນໄມລ໌ໃນເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ແມ່ນມີລະບຸໃນ http://cml.laoairlines.com/…/Howtoea…/tabId/170/Default.aspx ໂຕຢ່າງແມ່ນ ວຽງຈັນ-ຫຼວງພະບາງ 135 ໄມລ໌ ແລະຫຼາຍສຸດແມ່ນເສັ້ນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ວຽງຈັນ-ອິນຊອນ (ICN – Incheon International Airport) 1968 ໄມລ໌

ການໄດ້ບັດ Gold ແມ່ນຕ້ອງບິນໃຫ້ໄດ້ 10,000 ໄມລ໌ ຫຼື 20 segments ໃນຮອບ 12 ເດືອນ

ສຸດທ້າຍ ການແລກໃຊ້ໄມລ໌ທີ່ສະສົມມາສາມາດໃຊ້ເພື່ອ 1) ຊື້ບັດຖ້ຽວບິນຟຣີ 2) ອັບເກຣດບ່ອນນັ່ງ ແລະ 3) ເພີ່ມນ້ຳໜັກກະເປົາເດີນທາງ ທັງໝົດນີ້ອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມຈາກhttp://cml.laoairlines.com/…/GetFree…/tabId/165/Default.aspx

ທ້າຍສຸດ ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ Silver vs. Gold ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ເພາະໃນເວັບບໍ່ໄດ້ບອກ =_=?

ປ.ລ. ລອງເບິ່ງລາຄາປີ້ຂອງ Lao Airlines ແລ້ວ ໄປກັບ LPQ-BKK-LPQ ບຸກຄິງຄລາສ V (Full Economy Fare) ລາຄາ $355.80 ທຽບກັບ Bangkok Air ໄປກັບຄືກັນລາຄາມີແຕ່ $272.80 ແບບນີ້ຄືຊິໄດ້ບິນສາຍການບິນປະເທດຂ້າງຄຽງຕໍ່ໄປ…