ຝາກຄວາມຍິນດີ

Posted on January 24, 2014, under ເພງ.

ຂ້ອຍມາຍິນດີໃຫ້ກັບຮັກທີ່ສົດໃສ
ຍິນດີທີ່ເຈົ້າໄດ້ພົບເຈີ
ຄົນທີ່ດີ ຄົນທີ່ຄວນຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າ
ຄົນທີ່ເຂົ້າກັນຫຼາຍກວ່າຂ້ອຍ

ຂ້ອຍຫວັງຈະຢືນບ່ອນນັ້ນຂ້າງໆເຈົ້າ
ໄດ້ເດີນຮ່ວມທາງກັນຄືເກົ່າ
ແຕ່ກໍຮູ້ໜ້າເສຍໃຈເມື່ອມັນສວາຍເກີນ
ບໍ່ມີແລ້ວທີ່ເຄີຍຮັກກັນ

ໃນມື້ນີ້ມີພຽງຖ້ອຍຄຳສົ່ງທ້າຍ
ລາກ່ອນຮັກທີ່ເຄີຍສວຍງາມ
ບໍ່ໂກດເຄືອງເຈົ້າເລີຍມີແຕ່ຄຳຍິນດີ
ແລະຄຳອວຍພອນຈາກໃຈໃຫ້ເຈົ້າ

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກມີແຕ່ຄວາມສຸກໃຈ
ບໍ່ວ່າສິ່ງໃດເຂົ້າກັນໝົດທຸກຢ່າງ
ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກເຂົາແລະລາວບໍ່ຈືດຈາງ
ມີລາວຄຽງຂ້າງບໍ່ມີຄວາມທຸກໃດ

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກດີກວ່າທີ່ຝັນ
ບໍ່ມີປ່ຽນຜັນຮັກກັນໝົດຫົວໃຈ
ຂໍໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຄຽງຄູ່ກັນຕະຫຼອດໄປ
ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຍັງບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ແລະຮັກໄດ້ພຽງແຕ່ເຈົ້າຢູ່ຄືເກົ່າ

ເຊື່ອງນ້ຳຕາໄວ້ໃຕ້ຮອຍຍິ້ມທີ່ໃຫ້ໄປ
ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ
ວ່າຂ້ອຍຝືນເກັບເລື່ອງຄວາມຮູ້ສຶກທຸກສິ່ງ
ກົດມັນໄວ້ຈົນໃຈປວດຮ້າວ

ຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກດີກວ່າທີ່ຝັນ
ຂໍໃຫ້ຄົນນັ້ນດີກວ່າຂ້ອຍທຸກຢ່າງ
ໃຫ້ລາວຄອຍຮັກ ຄອຍເບິ່ງແຍງ ຄອຍຢູ່ຄຽງຂ້າງ
ແບບທີ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ

ຂໍໃຫ້ຄາດຫວັງແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຜິດພັ້ງ
ບໍ່ຄືຄວາມຫຼັງທີ່ເຈົ້າເຄີຍພົບເຈີ
ຂໍໃຫ້ເທື່ອນີ້ໄດ້ຢ່າງໃຈເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ
ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຍັງມີແຕ່ເຈົ້າ
ແລະຮັກໄດ້ພຽງແຕ່ເຈົ້າຢູ່ຄືເກົ່າ

ຂໍໃຫ້ຮັກນັ້ນໄດ້ຄູ່ຄຽງກັນຕະຫຼອດໄປ
ເຖິງແມ່ນຂ້ອຍຍັງບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ແລະຮັກໄດ້ພຽງແຕ່ເຈົ້າຢູ່ຄືເກົ່າ