ເຂົ້າກ່ອງ delivery

Posted on February 16, 2011, under ຝອຍໃຫ້ຟັງ.

ມື້ວານສັ່ງເຂົ້າກ່ອງ delivery ມາລອງກິນເບິ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນໂຄສະນາໃນໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ມີຫຼາຍລາຍການພໍສົມຄວນ ໝູ່ເຫັນ ໝູ່ທ້ວງວ່າ ບໍ່ແມ່ນເຂົາເອົາເຂົ້າກ່ອງ CP ມາອົບຊື່ຕີ້ -_-’ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍສັ່ງມາສອງກ່ອງ ກໍຄື ເຂົ້າລາບໝູ ກັບເຂົ້າຂາໝູ+ໄຂ່ ສັ່ງມາກິນກັບອ້າຍທີ່ມາວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ໃຊ້ເວລາປະມານ 40 ນາທີມາຮອດ

ເຂົ້າກ່ອງ delivery

ລົດຊາດບໍ່ປານໃດ ແຕ່ບໍລິການໜ້າປະທັບໃຈ ປະທັບໃຈບ່ອນວ່າ ດີກວ່າບໍ່ມີຫຍັງກິນ ຫະຫະ

ກ່ອງລະ 16,000 ຫາ 18,000 ກີບ ແລ້ວແຕ່ລາຍການ.

ສົນໃຈໂທໄປໄດ້ທີ່ 021 314 074