ລາວໂທລະຄົມ semi-auto

Posted on October 21, 2008, under ຂອງແປກ.

ບ໊ະ… ລາວໂທລະຄົມໂທມາ ຖາມວ່າ ນີ້ແມ່ນເບີ 5x8x57x ບໍ່?

ຕອບວ່າແມ່ນແລ້ວ

ແລ້ວເຂົາກໍ່ບອກວ່າ ເບີຂອງທ່ານຈະໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ພາຍໃນມື້ນີ້ ກະລຸນາຕໍ່ອາຍຸ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກງົດການໃຊ້ບໍລິການ
ຂໍລົບກວນພຽງເທົ່ານີ້ ຂໍຂອບໃຈ (ເວົ້າສຽງແບບລະບົບອັດຕະໂນມັດ)

ແລ້ວກໍ່ວາງສາຍ -*-

ປະຫຼາດ ທຳມະດາບໍ່ປານນີ້ນາ…