ວິທີມັດໂບຂອງຂວັນ

Posted on February 13, 2014, under ໄອເດຍ.

ເຮັດໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ງາມປານໃດ 🙂