Archive for 'ຮູບເງົາ'

ຈັນເຈົ່າພາດ

Posted on September 1, 2009, under ຮູບເງົາ.

ສັງເກດດາບຈັນເຈົ່າ

via – http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X8270815/X8270815.html

flatland the movie

Posted on August 15, 2009, under ຮູບເງົາ.

ຄະຕິຈາກໜັງ

Posted on August 11, 2009, under ຮູບເງົາ.

ເມື່ອເວລານັ້ນຈະມາເຖິງ ເວລາໂລກາຈະໄຫວຫວັ່ນ
ຈິດໃຈຄົນຂາດສະບັ້ນ ບໍ່ໜຽວແໜ້ນພັນກັນ
ສາດສະໜາຊິແບ່ງຊັ້ນ ແຂ່ງດີເດັ່ນຂອງໃຜມັນ
ຜົວເມຍໃຈບໍ່ກົງກັນ ຊິຫ່າງໄປປະຮ້າງ
ປະລູກຫຼານວາງຖິ້ມ ເໝືອນລົມປິວໃບຕອງຫຼົ່ນ
ລູກຫຼານຈຳຈອນຈີ້ ໜີໄລໄກພໍ່ແມ່
ແຜ່ໄປຫຼົບຫຼີກລີ້ ເໝືອນກວາງຢ້ານຫຼີກນາຍພານ
ໃນອະນາຄົດຕະການ ພວກລູກຫຼານລາວເຮົາ
ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ບ້ານເກີດຂອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຕົນຢູ່ໃສ

ຂໍ້ຄວາມຕອນຕົ້ນໃນໜັງ “ເນລະຄຸນ” ເບິ່ງໄດ້ຈາກ http://www.youtube.com/watch?v=1P3g3ibJ5yE

The Black Hole

Posted on July 26, 2009, under ຮູບເງົາ.

idea ລ້ຳເລີດ -*-

IRON MAN

Posted on June 15, 2008, under ຮູບເງົາ.

Poster ຂອງ IRON MAN

IRON MAN ເປັນຫນັງທີ່ສ້າງຈາກຫນັງກາຕູນ Marvel Comic ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍເລື່ອງຫນຶ່ງ ແລະເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ເລື່ອງຈາກ Marvel Comic ຕ້ອງຖືກສ້າງເປັນຫນັງ –ບໍ່ມື້ໃດກໍ່ມື້ຫນຶ່ງ ແລະຄັ້ງນີ້ກໍ່ຮອດຄິວຂອງ IRON MAN ຜູ້ເປັນ Hero ຄົນໃຫມ່ຫລ້າສຸດທີ່ລົງຈໍຍັກໄປເມື່ອຊ່ວງຕົ້ນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຫາກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເບິ່ງ (ຈາກແຜ່ນ DVD ພາບໂຮງ ສຽງໂຮງ ແຕ່ພໍເບິ່ງໄດ້)

ເນື້ອເລື່ອງຂອງຫນັງ IRON MAN ຈະແຕກຕ່າງຈາກຫນັງແນວ Super Hero ຂອງ Marvel Comic ເລື່ອງອື່ນ. Tony Stark ພະເອກເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີພະລັງຕິດຕົວມາແຕ່ທ້ອງແມ່ ຫາກວ່າເປັນຜູ້ມີພອນສະຫວັນອັນລ້ຳເລີດ ສາມາດປະດິດພັດທະນາອຸປະກອນຕ່າງ ໆ ໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະເປັນຜູ້ສ້າງອາວຸດສົງຄາມຕ່າງ ໆ ຈົນເມື່ອຖືກລັກພາຕົວໄປໂດຍຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສາມາດຫນີອອກມາໄດ້ ຈຶ່ງຜັນປ່ຽນແນວຄິດທີ່ຈະສ້າງອາວຸດທຳລາຍລ້າງໂລກ ມາເປັນຫາວິທີທາງເຊິ່ງຈະພິທັກສັນຕິພາບໂລກແທນ

ສຳຫລັບຫນັງເລື່ອງນີ້ເປັນຫນັງທີ່ຫນ້າຕິດຕາມ ມີ plot ເລື່ອງທີ່ບໍ່ເຄັ່ງຂຶມເກີນໄປ ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍອ່ານ IRON MAN ສະບັບກາຕູນມາກ່ອນກໍ່ສາມາດທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຫນັງໄດ້ບໍ່ຍາກ

ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ITECC ຈະນຳ IRON MAN ອອກສາຍມື້ໃດ ແຕ່ຂໍແນະນຳການຕິດຕາມຕາຕະລາງຫນັງໄດ້ຈາກ http://movie.laozaa.com/ (ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ຄ່ອຍອັບເດດແລ້ວ ສົງໄສເມົາແປ Ubuntu)

ສຳຫລັບຂໍ້ມູນອື່ນ ໆ ຂອງ IRON MAN ເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊຢ່າງເປັນທາງການ http://ironmanmovie.marvel.com/

ດ້ານລຸ່ມເປັນ Trailer